aby widzieli światło ci, którzy wchodzą

aby widzieli światło ci, którzy wchodzą

Łk 8, 16: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej naczyniem albo nie kładzie pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.”

Ten, kto postępuje według słów Chrystusa, przyjmuje Go do swego serca – karmi się światłem, stając się na Jego podobieństwo. Oznacza to, że będzie zwracał uwagę swoim odmiennym zachowaniem. Będzie światłem pośród ciemności (Flp 2,15, Ef 3,8). Nie można ukrywać wartości, którymi się żyje, owoców Światłości: miłości, życzliwości i szacunku, dobroci i wrażliwości, pokoju i łagodności, radości i pocieszenia – tylko dla siebie, niejako pod własnym łóżkiem. Jej blask jest potrzebny w świecie pogrążonym w ciemności: w bez-nadziei, w interesowności i używaniu drugiego, znieczulicy, wesołości podszytej szyderstwem, brutalności. Chrześcijanin jest dla otoczenia światłem na świeczniku. Jego życie pociąga innych ku Temu, który Jest Światłością Świata (J 8,12).

„Częste zło pochodzi ze zbytniego liczenia się z tym, co świat powie.” św. U. Ledóchowska