Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą…

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą…

Mk 7,21-22: Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.

Mk 7,14-23

Jezus tłumaczy, że nieczystość nie jest problemem ciała lecz serca. Kłębią się tam rzeczy, które wychodzą na zewnątrz przy sprzyjającej okazji. Czy to sytuacja uruchamia złe myśli o innych albo rodzi zazdrość, kończącą się zdeprecjonowaniem kogoś? Czy okazja 'czyni’ złodzieja albo 'sprawia’, że 'zabijam’ drugiego złym słowem? Czy okazja skłania do nierządu, wyuzdania lub cudzołóstwa? A może „pozwala” odstąpić od danego słowa (przewrotność)? Czy sytuacja 'rozkazuje’ wprowadzić kogoś w błąd, by uzyskać korzyść (podstęp)? 'Uzasadnia’ obelgi? 'Zachęca’ by zademonstrować komuś swą wyższość (pycha), obnaża głupotę czy chciwość? Biblia nazywa „okazje” próbą serca. Z perspektywy Boga nikt nie jest czysty (Ps 14,3). On pomaga nam odkryć, co jest w sercu-dla pokory. Tylko miłość oczyszcza ludzkie serce i sprawia, że wychodzą z niego piękne słowa i gesty.

„Przyszliśmy na świat, by kochać. Żyjemy, by kochać. Umrzemy, by kochać jeszcze bardziej.”św Józefa Cafasso

całą noc spędził na modlitwie do Boga

całą noc spędził na modlitwie do Boga

Łk 6,12: „wyszedł On na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.”

Mimo, że relacja Jezusa z Ojcem była wyjątkowym zjednoczeniem (J 10,30), przed dokonaniem wyboru kontynuatorów misji i zaproszeniem ich do grona najbliższych Mu ludzi, szuka bliskości i rady Boga.

„Jeżeli chcesz znosić cierpliwie przeciwności i troski życia bądź człowiekiem modlitwy; jeżeli chcesz przemienić własną wolę z jej skłonnościami i pożądliwościami, bądź człowiekiem modlitwy; jeśli chcesz poznać się na chytrości szatana i zniweczyć jego zasadzki, bądź człowiekiem modlitwy; gdy chcesz być wesoły i z przyjemnością pędzić życie wyrzeczenia, bądź człowiekiem modlitwy; jeżeli chcesz odegnać od siebie złe myśli, bądź człowiekiem modlitwy; jeżeli chcesz karmić swą duszę miodem pociech, mieć dobrą myśl, dobre pragnienia, bądź człowiekiem modlitwy. Przez nią bowiem odbieramy łaskę Ducha Świętego oświecającą nas we wszystkim.” św. Bonawentura