Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego

Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego

Mk 4,11: On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach.

Mk 4,1-20

Jezus jest świadom, że Jego Słowa padają na różne gleby – a więc dyspozycje dusz. Wielu nie słucha Go uważnie, są wypełnieni i zajęci sobą… Po innych, którzy wprawdzie słuchają – wiedza zdaje się „spływać”, z różnych powodów nie znajduje miejsca by się zakorzenić. Są i tacy, którym owoce rozmyślania i przyjęcia Słowa kradną lęki i troski, które rozrastając się bujnie, zabierają światło i przestrzeń życiową zasianemu Słowu. Uczniowie zaś mają w sobie gotowość i determinację do zgłębiania Tajemnicy Słowa i synchronizowania z Nim swoich postaw…

„Tak samo i ten tekst, odczytany nam teraz z boskich ksiąg, choć przy pierwszym dotknięciu wydaje się mały i drobny, to jednak, jeśli znajdzie doświadczonego i skrzętnego rolnika, skoro zacznie podlegać pielęgnacji i uprawie przez sztukę duchową, rozwija się w gałęzie i konary.”Orygenes

„Czytanie bez rozmyślania jest jałowe, rozmyślanie bez czytania błędne, modlitwa bez rozmyślania – oziębła, rozmyślanie bez modlitwy – bezowocne.”Guigo II Kartuz

„Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.”św. Ignacy Loyola