dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy

dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy

Łk 11,39: „Pan rzekł do niego: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.”

Faryzeusze byli ludźmi bardzo pobożnymi i skrzętnie wypełniającymi wszystkie religijne nakazy, gesty i rytuały. A jednak ich gorliwość nie zyskuje u Jezusa uznania. Kiedy jeden z nich próbuje zwrócić Jego uwagę na swą rytualną doskonałość i upomnieć Jezusa, że nie umył rąk spotyka się z miażdżącą krytyką swej postawy. Nie da się ukryć przed Bogiem nieczułości, pychy, pogardy, chciwości itp. maskując to nabożnymi gestami i drobiazgowym przestrzeganiem zwyczajów. Dla Niego znacznie ważniejsze jest czyste, ofiarne i miłosierne wobec innych serce.

„Jeśli niewiele jest dusz, które dochodzą do tego stanu przemiany przez miłość – to nie dlatego, że Bóg chce, by tak mało było tych dusz wzniosłych. Bynajmniej, Bóg chce by wszyscy byli doskonali. Mało jednak znajduje naczyń, które by mogły znieść tak wzniosłe działanie.” św. Jan od Krzyża