Wy jesteście solą ziemi

Wy jesteście solą ziemi

Mt 5,13: Wy jesteście solą ziemi.

Mt 5,13-16

Jezus mówi, że Jego uczeń ma być solą. Solą, nie cukrem… Nie musi być zatem słodki. Trzeba jednak, aby był autentyczny. Dla wielu jego styl życia „konserwujący” wartości będzie przysłowiową „solą w oku”. Może być jednak jeszcze więcej takich osób, którzy poznawszy smak życia, w którym zachowuje się to, co najważniejsze: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę (Mt 23,23) i praktykuje miłość, nie zechcą jeść już później żadnych innych potraw, gdyż pojęli, że nic tak nie krzepi, i nic na tym świecie bardziej nie smakuje…

„Karmię was tym, czym żyję.”św Augustyn

„Solą jest ten, kto rozsiewa łaskę Chrystusa, światłem jest ten, kto jaśnieje Ewangelią poprzez dobre czyny.”papież Franciszek

„Sól nadaje smak chlebowi i wszystkim potrawom, zapobiega zepsuciu niektórych mięs i konserwuje je przez długi czas. Weź pod uwagę, że to samo dotyczy rozumu. Napełnia on bowiem zarówno człowieka wewnętrznego, jak i zewnętrznego, boskim smakiem, odpędza od niego przykry zapach złych myśli i daje nam wytrwałość w dobroci. Z sugestii rodzi się wiele myśli, a z nich rodzą się złe uczynki zmysłów. Ale ten, kto z Jezusem natychmiast gasi pierwszą, ucieka drugiej i wzbogaci się o słodką wiedzę boską, dzięki której znajdzie Boga, który jest wszędzie obecny.”Hezychiusz z Synaju

i zobaczyła kamień odsunięty od grobu

i zobaczyła kamień odsunięty od grobu

J 20,1: Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.

J 20,1-9
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!! ☧👑 Zatriumfował Bóg i otworzył nam bramy wieczności. ALLELUJA!
Mocą Zmartwychwstałego, który wyprzedził nas w drodze do niebieskiego domu możemy powstać z grobu każdego lęku, rutyny, rezygnacji i odważać się żyć prawdziwym życiem w miłości Boga, do którego On zaprasza, i które stale chce dać czekając na nasze 'tak’ i na choć nieśmiałą próbę życia w ufności. Nowego, chronionego i silnego tą Miłością człowieka On sam stworzy w nas (Ap 21,5)

„Zmartwychwstaniemy, ponieważ Chrystus jest w nas poprzez swoje ciało, niemożliwe jest bowiem, aby Życie nie ożywiało tego, w kim się znajduje. Tak jak wzniecając iskrę ognia wkładamy do słomy, aby utrzymać ziarno ognia, podobnie Pan nasz Jezus Chrystus złożył w nas przez swoje ciało życie, wkładając w nas ziarno nieśmiertelności i wyzwalając nas z zepsucia, które jest w nas.”św. Cyryl Aleksandryjski

obrała najlepszą cząstkę

obrała najlepszą cząstkę

Łk 10,42: „Maria obrała najlepszą cząstkę, która jej nie będzie odebrana.”

Wśród wszystkich upodobań świata miłość do Boga jest – zdaniem Jezusa – najlepszym, co może wybrać człowiek. Czyni go szczęśliwym i radosnym, choćby nawet żył w głębokiej nędzy.

„Gdy tylko usłyszał coś o miłości Bożej, natychmiast ożywiał się, wzruszał i rozpłomieniał.” św. Bonawentura o św. Franciszku

„Wielce należy kochać tego, który nas wielce umiłował. Z całego serca więc, z całej duszy, z całej siły i mocy, z całego umysłu, ze wszystkich sił, całym wysiłkiem, całym uczuciem, całym wnętrzem, wszystkimi pragnieniami i całą wolą kochajmy wszyscy Pana Boga, który dał i daje nam wszystkim całe ciało, całą duszę i całe życie, który nas stworzył, odkupił i zbawił nas tylko ze swego miłosierdzia, który nam nieszczęsnym i nędznym, zepsutym i cuchnącym, niewdzięcznym i złym wyświadczył i wyświadcza wszelkie dobro. On jest pełnią dobra, wszelkim dobrem, całym dobrem, prawdziwym dobrem, sam jeden jest dobry.” św. Franciszek z Asyżu