Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce

Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce

J 20,27: „Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.”

J 20,19-31

Dla Tomasza doświadczenia męki i śmierci Jezusa, spotkania zalęknionej wspólnoty były tak dramatyczne, że postanowił się odciąć. Zamknął się w swojej nieufności. Zatrzasnął też drzwi nadziei. Jezus wchodzi w wycofanie Tomasza, pozwala mu dotknąć Siebie Zmartwychwstałego gdyż wie, że nic mniej nie byłoby go w stanie wyciągnąć z samotności.
Dziś Niedziela Miłosierdzia.

„Ponieważ jesteście słabi… czyńcie to, co ja czynię: Bierzcie Boga sercem! Rzućcie się w Jego ramiona i poproście, żeby was ukarał pocałunkiem. Jak mógłby się wam opierać? Gdy z pełną synowską ufnością rzucamy w ten piec nasze winy, jak mogłyby nie zostać strawione na zawsze?” św. Teresa z Lisieux

„Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia. Nie mogę karać, choćby ktoś był największym grzesznikiem, jeżeli on się odwołuje do mej litości, ale usprawiedliwiam go w niezgłębionym i niezbadanym miłosierdziu swoim.” Pan Jezus do św Faustyny(Dz 1146)

I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie

I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie

Łk 12,57: „I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?”

Jezus mówi do tłumów, a więc do wszystkich. Gniewa Go złe używanie rozumu. Człowiek ma zdolność do wyciągania wniosków nawet z tak zmiennych i nieprzewidywalnych danych jak zjawiska pogodowe. Jednak, o ile zakłada, że może się mylić i jest otwarty na korekty swoich poglądów w kwestiach meteorologicznych, zadziwiająco (i denerwująco) bywa zasklepiony we własnych przekonaniach o Bogu i sposobach Jego działania w świecie. Nawet bycie świadkiem cudu czy innych przejawów Bożej mocy potrafi mniej go poruszyć niż możliwość jutrzejszego deszczu… Jezus gromi obłudę, która rozpoczyna się od selekcji i dopuszczania do świadomości tylko takich treści, które mi odpowiadają; a pomijanie i wycinanie tego, co trudne, niewygodne, wymagające zmiany…

„Doświadczaj nas Panie, Ty który znasz wszelką prawdę, abyśmy i my poznali prawdę i samych siebie.” św. Teresa od Jezusa