wiemy, że jesteś prawdomówny, nie oglądasz się na osobę ludzką

wiemy, że jesteś prawdomówny, nie oglądasz się na osobę ludzką

Mk 12,14: Ci przyszli i rzekli do Niego: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?»

Mk 12,13-17

Zarówno faryzeusze jak i zwolennicy Heroda przychodzą pochwycić Jezusa w pułapkę, zmanipulować Go, by odpowiedzią naraził się rządzącym. Być może nawet chcą upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i sprawdzić przy okazji, czy jest łasy na pochlebstwa… Przy tym wszystkim orzekają o Nim prawdę. Filolog Filip Taranienko tłumaczy ten passus:

„Nauczycielu! Wiemy, że prawdziwy jesteś i nikim się nie przejmujesz, nie patrzysz bowiem w oblicze ludzi, lecz nauczasz drogi Boga na prawdzie.”

Wszystkim manipulatorom i obserwatorom rzuca się w oczy, że Jezus jest autentyczną osobą, która nie próbuje się nikomu przypodobać, nie stara się schlebiać komukolwiek, nie czyni względów na czyjąś pozycję społeczną, władzę, nie szuka sobie wzoru wśród ludzi lecz kieruje się tym, co objawia Mu Ojciec. Jest skoncentrowany na Bogu. Zawsze trwa przy prawdzie, nawet trudnej i niewygodnej do słuchania dla tak wielu… Więcej, On jest prawdą samą…

„Nie bierz sobie za przykład żadnego człowieka, choćby i najświątobliwszego, gdyż szatan wskaże ci jego ułomności; naśladuj Chrystusa, ten wzór doskonałości i świętości, a nie omylisz się.”św Jan od Krzyża

Ja przyszedłem na świat jako światło

Ja przyszedłem na świat jako światło

J 12,46: Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności.

J 12,44-50

To człowieczeństwo Jezusa jest światłem, które w pełni odsłania ludzką godność i piękno. Osoba Chrystusa wywołuje zachwyt… Patrząc na Niego: poznając Jego czystość, dobroć, mądrość, miłosierdzie, odwagę, wytrwałość, niezwykłą moc i siłę wewnętrzną, łagodność i opanowanie, głębię czy królewską postawę nietrudno sobie wyobrazić, dlaczego Bóg zakochał się w człowieku i co On w nim widzi… Otóż człowiek może być taki jak Chrystus i Bóg tego pragnie dla każdego z nas… Jednak ów Boży podarunek nie jest łatwy do przyjęcia, gdyż Wzór uwypukla natychmiast każde odchylenie i zniekształcenie we mnie. To Światło obnaża najmniejszy cień. Jego Światło uczy pokory… A jednocześnie – jakże jest miłosierne… Nie przychodzi przygnębiać wytykając to, co ciemne, lecz zbliża się z pragnieniem obdarowania jasnością, miłością, bezpieczeństwem, sensem. Przychodzi, aby usunąć to, co ogranicza. Podnieść, napełnić nadzieją i wskazać drogę do pełnego rozwoju, towarzysząc i na każdym kroku dodając sił…

„Największe cienie w naszym życiu powstają, gdy samych siebie stawiamy w słońcu.”Ralph Waldo Emerson

„Ten świat potrzebuje być do­tknięty i uzdrowiony przez piękno i przez bogactwo Bożej miłości.”św Jan Paweł II

ma pięć chlebów jęczmiennych…

ma pięć chlebów jęczmiennych…

J 6,9: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?

J 6,1-15

„Australijska pielęgniarka oddziału paliatywnego Bronnie Ware, przez kilka lat prowadziła rozmowy z ludźmi, którym zostało kilka tygodni lub miesięcy życia. Pytała ich między innymi o to, co by zmienili, gdyby mogli przeżyć życie jeszcze raz. Okazało się, że odpowiedzi były podobne i grupowały się w pięć kategorii: 1. Ludzie ci żałowali, że nie mieli dość odwagi, by być w pełni sobą i żyć dla siebie, a nie tak, jak oczekiwali tego inni. 2. Żałowali, że pracowali tak dużo i ciężko. 3. Że nie mieli odwagi wyrażać swoich uczuć. 4. Nie pozostawali w kontakcie ze swoimi znajomymi. 5. Nie pozwolili sobie być szczęśliwymi.”

Jezus, Słowo Boga, udowadnia wczoraj i dziś, że może zaspokoić najważniejsze ludzkie głody. Jest odpowiedzią na to jak żyć dobrze, sensownie, szczęśliwie przechodząc przez życie z Bogiem. Uczy relacji miłości i przyjaźni. Nie ma obaw przed wyrażaniem swoich uczuć i jest wzorem jak je wyrażać i komunikować bez krzywdzącej agresji, pogardy czy manipulacji.

„Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą.”św Augustyn

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu

Łk 2,51: A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Łk 2,41-52a

Serce Maryi jest przepiękną świątynią Boga, w którym zachowanych jest wiele wspomnień i Słów Jezusa. Nawet gdy Maryja nie rozumie wszystkiego, przyjmuje i zapamiętuje Słowo Boże jak dziecko, bezwarunkowo ofiarowane Bogu i poddane mocy Ducha przybrania za córkę. Kiedy nadejdzie czas zrozumienia i świadectwa, jest gotowe wydobywać zachowane skarby. Serce Maryi jest czyste i spójne, wolne od obłudy – niepokalane. Zachwyca prostotą i oddaniem. Prześwietlone Słowem Bożym staje się domem dla Niego, pełnym światła prawdy, miłości i dobroci. Serce Matki jest na wzór serca Syna. Ona jest matką pięknej miłości, matką ufających Ojcu i matką nadziei, która zawieść nie może. Bóg ma upodobanie w ludziach czystego serca, a Maryja potrafi wychowywać na drogach stałego nawracania się by stawać się coraz bardziej podobnym do Jezusa. Dlatego warto powierzyć się Jej Sercu, które skutecznie wstawia się za swoimi dziećmi.

„Niech Maryja ciągle zasiewa, jako kwiaty, woń coraz to nowych cnót na polu twej duszy, a także położy swą matczyną dłoń na twojej głowie.”św o. Pio

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

J 15,17: To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

J 15,12-17

Wzajemna miłość to nakaz Jezusa wobec swoich uczniów. Miłość jest normą zachowań i ma regulować stosunki międzyludzkie. Jest źródłem, od którego nie można odchodzić, bez którego wszystkie działania stają się bezowocne. Jest wzorem i celem rozwoju duchowego.

„W rodzinie Twoich dzieci, Boże mój, najmniejszy wzrost miłości między ludźmi znaczy tysiąc razy więcej i nieskończenie więcej waży niż wszystkie doczesne dobra świata…”bł. Karol de Foucauld

„Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie”św.m. Teresa z Kalkuty

„Raduj się z dobra innych jak ze swego własnego, szczerze staraj się, aby we wszystkim innych nad ciebie przenoszono. W ten sposób zwyciężysz zło dobrem, odrzucisz daleko szatana i posiądziesz wesele ducha. Staraj się ćwiczyć to szczególnie wobec tych, którzy cię nie lubią i są mniej tobie mili. Jeśli tego nie zachowasz, bądź pewny, że nie dojdziesz do prawdziwej miłości ani w niej nie postąpisz.”św Jan od Krzyża

„I zapomnij, że jesteś gdy mówisz, że kochasz.”ks. Jan Twardowski