a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”

a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”

Mt 11,19: Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”.

Mt 11,16-19

Gdy przyjrzeć się zarzutom, które współcześni Jezusowi mieli wobec Niego i ocenom, które Mu wystawiali, trudno nie zauważyć ich powierzchowności… Podobnie jest i dziś z ludzkimi opiniami. Jest takie powiedzenie: „Gdy chce się uderzyć psa, kij się znajdzie…” Jak widać, są takie osoby, które nawet w świętości wcielonego Boga potrafią dostrzec „braki”. Interesujące, że obraźliwie wytykano Chrystusowi dobry apetyt… Najwyraźniej przeciwnicy uważali się za „lepszych”, bardziej wstrzemięźliwych niż wędrowny Nauczyciel, który obficie jadał tylko od czasu do czasu… Nie mogli Mu też darować Jego relacji z grzesznikami i kolaborantami. To, z kim się zadawał i bratał uważali za piętnujące. Z pogardą określali Go jako jednego z nich…

„Stworzenie, osądzając, mówi Panu: Ty nie umiesz osądzać; ja dobrze osądzam.”św Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

„O ascezie: Trzeba brać pod uwagę słabości ludzi. Ten, kto mniej potrzebuje, niechaj dziękuje Bogu i niech się nie smuci. Ten zaś, kto ma większe potrzeby, niech się upokorzy z powodu swej słabości, a nie wynosi z racji okazywanego mu miłosierdzia. I w ten sposób wszyscy będą w pokoju.”Reguła św Benedykta