Cóż to jest prawda?

Cóż to jest prawda?

J 18,37-38: „«Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».Rzekł do Niego Piłat:«Cóż to jest prawda?»”

J 18,1-12a.38b-19,6a.19,12-20.19,25-30.19,41-42

Zgodnie z prawdą Piłat chciał osądzić Jezusa. Prawda okazała się jednak być Osobą… I w Jej Świetle zostają osądzone czyny Piłata… Nie zdecydował się słuchać głosu sumienia, mimo, że żywił przekonanie o niewinności skazańca (Mk 15,10). «Cóż to jest prawda?» mówi całą swoją postawą Judasz… Jest tak zakłamany, że nawet przychodząc pojmać Chrystusa na czele oddziału ok. 160 żołnierzy – nadal gra przyjaciela. Pozdrawia Jezusa miłymi słowy: „Witaj Rabbi”, pozornie oddając Mu szacunek tytułowaniem i pocałunkiem złożonym na oczach wszystkich… (Mt 26,49). «Cóż to jest prawda?» dla przekonanego o własnej racji religijnego establishmentu («Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla» Łk 23,2), gotowego wydobyć zgodne świadectwo dwóch świadków (Mk 14,55), oraz nie wahającego się przed „małym” naciskiem na sędziego: „jeśli Go wypuścisz, przestaniesz być przyjacielem cesarza”(J 19,12).

«Cóż to jest prawda»…?

„Kto szuka prawdy(…) zapewne jest bliżej — niż sobie uświadamia – Boga, który jest Prawdą, a przez to samo także bliżej własnego wnętrza.” św. Teresa Benedykta od Krzyża