Czemu On tak mówi? [On] bluźni…

Czemu On tak mówi? [On] bluźni…

Mk 2,7: «Czemu On tak mówi? [On] bluźni.

Mk 2,1-12

Kiedy Jezus ponownie przychodzi do Kafarnaum, pojawia się również elita specjalistów od Prawa, oceny i interpretacji znaków. Być może usłyszeli świadectwa o cudach i jako miejscowe autorytety chcą osobiście się im przyjrzeć. Bulwersują ich wszelako Jego słowa odbiegające od przyjętych kryteriów tego, co wolno, a czego nie wolno Izraelicie. Okazuje się, że najbardziej wykształceni i żyjący blisko Bożej prawdy ludzie narażeni są na większe niebezpieczeństwo minięcia się z Nią. Szczególnie, gdy sztywne normy stają się istotniejsze niż człowiek, który przed nimi stoi. Nie próbują się dowiedzieć, dlaczego Chrystus tak powiedział. Osądzają Go w sercu jako bluźniercę. Zaciemniają i ograniczają w ten sposób swą zdolność do dostrzeżenia wielowymiarowości Jego zachowania. Dokonując cudu na ich oczach – Jezus okazuje im miłosierdzie. Konfrontuje z rzeczywistością duchową, przekraczającą ich zdolność rozumienia, porządkowania i kodyfikowania. Zaskakuje i zderza z całkowitą wolnością Boga, któremu służą…

„Uczeni w Piśmie, faryzeusze i świątynni kapłani byli gorsi niż rzymscy najeźdźcy, ponieważ tamci uciskali lud za pomocą wlóczni i katapult, natomiast oni kontrolowali umysł religijnym terroryzmem.”Jose Prado Flores