A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć

Łk 14,14: A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć.

Łk 14,12-14

Jezus uczy słuchaczy bezinteresowności. Prześwietla intencje faryzeusza, czyniącego dobro (ucztę). Bardzo łatwo jest zweryfikować, czy to, co robię na chwałę Boga jest szukaniem siebie czy też działaniem na Bożą chwałę… Jeśli moją motywacją jest moja korzyść, kalkuluję, co ja z tego będę mieć, unikam trudu poświęcenia, podejmę jakąś posługę jeśli tylko będę widoczny, jeśli będzie tak, jak ja chcę. Gdy zaś spodziewanych gratyfikacji nie otrzymuję, lub co gorsza, spotyka mnie obojętność czy prześladowanie, prędko pojawia się frustracja i zniechęcenie. Tymczasem gdy inspiracją mojego działania jest miłość miłosierna (caritas), a więc bezinteresowna, Bóg honoruje to już w tym życiu. Podłączam się do Źródła Miłości, do Tego, który nigdy się nie nuży ani nie męczy, dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego, który sprawia, że bez znużenia idę (Iz 40,28-31)…

„Tam gdzie nie ma miłości, wprowadź miłość, a stanie się miłość.”św Jan od Krzyża

„Zobacz, czy twoje serce nie jest wąskie…”św Augustyn

podobne jest królestwo niebieskie do sieci

podobne jest królestwo niebieskie do sieci

Mt 13,47: „Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.”

Mt 13,47-53

Słowa o miłości, prawdzie, sprawiedliwości i radości w Duchu Świętym są jak sieci, które łapią w różnych miejscach i pociągają wielu. Ryby wszelkiego rodzaju, podobnie jak różni są ludzie. Dopóki każda z nich tkwi w wodzie, w swoim świecie i środowisku, wszystko wydaje się jej wciąż dobre i znośne. Dla każdej jednak rybki następuje moment weryfikacji. Czasami trudne bywa już samo wyciągniecie z dna grzechu, albo pociągnięcie na nieznane wody. W końcu przychodzi jednak moment kompletnego wynurzenia do zupełnie nowego życia. Czy dla Królestwa, nowych wartości porzuci przyzwyczajenia? Z czego jest w stanie zrezygnować dla Królestwa? Czy zdoła umrzeć dla swego ego i pychy, dawnego myślenia i reagowania?

„Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy jest chciany, miłowany i niezbędny. Nie ma nic piękniejszego niż wpaść w sieci Ewangelii Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego jak poznać Go i opowiadać innym o przyjaźni z Nim.” Benedykt XVI

nie usiądzie wpierw i nie rozważy

nie usiądzie wpierw i nie rozważy

Łk 14,31: “Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy…”

Jezus uczy, by dobrze przemyśleć trzy rzeczywistości, które dotyczą każdego z Jego uczniów: relacje z bliskimi, stosunek do własnego cierpienia i do stanu posiadania. Przykład budowy ilustruje, że do wytrwania przy Nim nie wystarczy tylko dobra wola. Jeśli nie zbadam swych najgłębszych intencji, oczekiwań, priorytetów, weryfikuje je – czasem w sposób dramatyczny – życie.

„Co to za armia, która nadciąga z dwukrotnie potężniejszą siłą? Armią jest to wszystko, co spotka cię jeszcze w życiu, mnóstwo nieprzewidywalnych sytuacji, doświadczeń, które cię przerastają. Armia dni, armia okoliczności, armia uczuć, armia ludzi, armia słów i armia zdarzeń. Jeśli dobrze się zastanowisz nad swą przyszłością, ogarnie cię przerażenie, gdyż wszystko może się wydarzyć i byłoby naiwnością nie zawrzeć trwałego pokoju z królem wszechświata Chrystusem.” Augustyn Pelanowski OSPPE