Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni

Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni

Łk 6,37: „Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni.”

Łk 6,36-38

Sąd jest władzą i kompetencją Boga. Tylko On zna ludzkie serca, historię życia każdego człowieka i wszystkie okoliczności, które wpływają na ogląd sprawy. Tylko On jeden może wydać sąd sprawiedliwy. Wie, jak jesteśmy słabi: „pamięta, żeśmy prochem” (Ps 103,14), że jesteśmy istotami, w których duch spleciony jest z materią i jest litościwy. Dlatego osądzanie drugiego człowieka, a zwłaszcza potępianie go, to – nazwijmy sprawy po imieniu – akt detronizacji Boga, uzurpowanie sobie Jego władzy, wchodzenie w Jego buty z pysznym mniemaniem: „ja wiem lepiej…”

Rz 12,19-20: „Umiłowani, sami nie wymierzajcie sprawiedliwości, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja odpłacę, mówi Pan. Raczej kiedy twój wróg jest głodny, nakarm go, a gdy jest spragniony, daj mu pić. Czyniąc tak, zgromadzisz nad jego głową rozżarzone węgle.” św. Paweł

„Nie chcę osądzać tego grzesznika, bo albo byłem, albo jestem, albo mogę być takim jak on.” św. Antoni z Padwy

jada wspólnie z celnikami i grzesznikami

jada wspólnie z celnikami i grzesznikami

Mt 9,11: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

Pycha zaślepia faryzeuszy i nie są w stanie dostrzec, że kiedy piętnują ludzi, oblepiając ich łatką „grzeszników” i „zdrajców”, tym samym głośno trąbią ujawniając swój własny grzech: pogardę; uważanie się za kogoś lepszego od innych. A ciężej grzeszą uzurpując sobie Boży tron osądzania, niż oceniani przez nich ludzie (Mt 7,1-2; Rz 2,1; 14,1-12). Kiedy wskazujesz kogoś palcem wytykając mu jego wady bez miłości, pozostałe palce zwykle wskazują na ciebie.

„Sądzić innych to przywłaszczyć sobie bezwstydnie przywilej Boży, skazać ich to ruina własnej duszy… Nie zbiera się winogron zielonych, tak też życzliwa i rozumna dusza zauważa starannie wszystkie cnoty u innych; a nierozumny jedynie bada winy i braki.” św. Jan Klimak

„W piekle są wszelkiego rodzaju cnoty, ale nie ma pokory; a w niebie są wszelkiego rodzaju grzechy, ale nie ma pychy.” św. Mariam Baouardy