nie jestem godzien

nie jestem godzien

Łk 7,6: „A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.”

Setnik ma dobre serce, wrażliwe na cierpienie podległych mu ludzi, także służących. I choć jest notablem w okupowanym kraju, ma władzę nad co najmniej 60-80 żołnierzami, nie uważa, że coś mu się należy.

„Uderza wielka pokora setnika, jego łagodność. Mógł w obliczu trapiącego go problemu być zdenerwowany i domagać się wysłuchania, podkreślając swoją władzę. Mógł natarczywie przekonywać, zmuszając nawet Jezusa by przyszedł do jego domu. Tymczasem uniżył się, stał się dyskretny, życzliwy, nie podnosił głosu, nie chciał przeszkadzać. Zachowywał się, być może o tym nie wiedząc, zgodnie ze stylem Boga, który jest 'cichy i pokornego serca’. (Mt 11,29) papież Franciszek

„Zwykle ten, kto nie zna innego prawa, tylko swą wolę, pragnie wszystkich ujarzmić, sam zaś nikogo nie słucha.” św. Bonawentura