Będziecie w nienawiści u wszystkich

Będziecie w nienawiści u wszystkich

Mt 10,22: Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia.

Mt 10,17-22

Uczeń, który jak Szczepan żyje w jedności z Bogiem i czyni wiele dobra, stając się coraz bardziej podobny do Chrystusa, bywa dla wielu przysłowiową 'solą w oku’. Jego działalność kwestionuje schematy, bywa niechętnie przyjmowanym bodźcem do zmiany życia. Chrystus wzbudzał u Jemu współczesnych skrajne uczucia: ostracyzm, zazdrość, zawiść, gniew, który przerodził się w agresję werbalną i fizyczną. Naśladujący Go uczeń żyłby złudzeniami, gdyby spodziewał się od świata uznania czy zaszczytów…

„Zaledwie rzecz stała się wiadomą w mieście, wraz też podniosło się na nas prześladowanie trudne do opisania w kilku słowach. Zewsząd dochodziły nas szyderstwa i wyśmiewania; na mnie mówiono, że snadź oszalałam, kiedy chcę porzucić klasztor, w którym jest mi tak dobrze.[…] Nie wiedziałam, co począć; poniekąd zdawało mi się, że mają słuszność. Gdy w takim znękaniu, uciekając się do modlitwy, polecałam się Panu, On w boskiej łaskawości swojej raczył mnie pocieszyć i dodać mi odwagi.”św Teresa od Jezusa

Wykonało się!

Wykonało się!

J 19,30: „A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się!”

Uczniowie deklarujący, że są gotowi oddać życie za Jezusa (Mt 26,35) – uciekli. Tylko matka, Jan, kilka kobiet publicznie nie wstydzi się przyznać do bliskości ze skazańcem, przez ogół uznanym za bezbożnika i śmiecia (Iz 53,3: wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic). Milcząc, znoszą pogardę tłumu. Cała nienawiść piekła skupia się na Jezusie, używając do tego chętnych do poniżania i szyderstw ludzkich przedstawicieli. A On, cierpiąc, modli się psalmami:

Ps 22: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku… Przebodli ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości..”

Ps 69: „gdy byłem spragniony, poili mnie octem…”

„To bardzo przykre, gdy patrzą na nas ze śmiechem, kiedy cierpimy. Ale myślę, że tak patrzono na Pana Jezusa cierpiącego na krzyżu. Ta myśl pomaga mi składać Mu z całego serca tę ofiarę.” św. Teresa z Lisieux

Oto żarłok i pijak

Oto żarłok i pijak

Mt 11,19: Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Nawet z Jezusa szydzono, że jada z kolaborantami, grzesznikami, pogardliwie zwano Samarytaninem (nacja darzona niechęcią jak Cyganie). On jednak nie starał się przypodobać każdemu. Był wierny swojej misji, wpatrzony w Ojca, Który działał, skupiony na celu. Jego czyny, owoce były Jego świadectwem – a nie opinie malkontentów…

„Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało znaczące” św. brat Albert