a bez miary udziela mu Ducha

a bez miary udziela mu Ducha

J 3,34: Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela [mu] Ducha.

J 3,31-36

„Ciała przejrzyste i nieskażone jaśnieją w zetknięciu z promieniem światła i same jarzą się blaskiem i innym tego blasku z siebie udzielają. Podobnie i dusze, noszące w sobie Ducha, są przez Niego oświecone, stają się uduchowione i łaską oświecają innych. Stąd bierze się początek widzenia przyszłości, wnikanie w tajemnice i zrozumienie rzeczy ukrytych, rozdzielanie darów, życie niebiańskie i udział w chórach anielskich. To jest także źródłem nieustającej radości, trwanie w Bogu i upodobnienie się do Niego, a wreszcie dar, ponad który nie sposób już pragnąć innego, mianowicie stania się jak Bóg.”św. Bazyli Wielki

„Duch Święty pisze historię Kościoła i świata. Jesteśmy otwartymi stronami, gotowymi na przyjęcie Jego kaligrafii. Także każdy z nas jest oryginalnym dziełem Ducha Świętego – nie ma przecież dwóch takich samych chrześcijan.”papież Franciszek

„O Duchu Święty, Ty działasz jako Pośrednik między duszą a Bogiem. Wzniecasz w duszy tak żarliwe pragnienia i sprawiasz, że do niej przybliża się ów ogień z nieba, aby cała nim rozgorzała. O Panie, jakże niskie są nasze pragnienia w porównaniu z nieograniczoną hojnością Twojego Majestatu! Jakże nisko spadłyby dusze nasze, gdybyś Ty, Panie, w udzielaniu łask ograniczał się do miary naszej prośby!”św. Teresa od Jezusa

gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże

gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże

Łk 21,31: Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.

Łk 21,29-33

„Jezus chce abyśmy te znaki traktowali poważnie i czuwali zawsze. Dlatego dał nam znaki, które n i e u s t a n n i e przypominają nam, że może zaraz przyjdzie. Ilekroć pojawia się znak to może być decydująca chwila. Ponowne przyjście Pana nie jest ostatnim wydarzeniem długiej, pozytywnej, prostolinijnej ewolucji. Jest oczywiście naszym zadaniem próba budowania królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju na ziemi. Wiemy jednak, że w pełni nam się to nie uda. Ludzkość nie stanie się coraz lepsza, mądrzejsza, wszystkie konflikty nie zostaną rozwiązane ani przezwyciężone wszystkie przepaści. Im bliżej końca tym większy chaos i zamieszanie, tym więcej nienawiści i wojen. To Jezusowe spojrzenie na historię wydaje się pesymistyczne,, ale takie nie jest. Kiedy bowiem świat się skończy, to nie będzie koniec! Wtedy przyjdzie On, a wraz z Nim – nowe niebo i nowa ziemia, nie zbudowana przez ludzi ale przez Niego. Gdy noc jest najciemniejsza, wówczas nagle pojawia się światło.”Wilfrid Stinissen OCD

„Co ranka Bóg poszukuje nas tam, gdzie jesteśmy i zaprasza nas do powstania, do wstania z martwych na Jego słowo, do spojrzenia w górę i uwierzenia, że zostaliśmy stworzeni dla nieba.”papież Franciszek

Ten kto żyje w prawdzie, zbliża się do światła

Ten kto żyje w prawdzie, zbliża się do światła

J 3,21: Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.

J 3,16-21

Praca człowieka nad zbliżaniem się do światła, tj. stawaniem w prawdzie, życiem stale w świetle Bożej obecności nie jest bez znaczenia zarówno w teraźniejszości, jak i w wieczności…

„Nie jest możliwe, aby ten, kto patrzy na słońce, nie miał oczu zalanych światłem. Tak samo ten, kto zawsze pochyla się nad przestrzenią swojego serca -nie może nie być nieoświetlony… Kiedy chmury rozpraszają się, powietrze wydaje się czyste. W ten sam sposób, pod słońcem sprawiedliwości-Jezusem Chrystusem, mrzonki namiętności rozpraszają się. Nieustannie rodzą się w sercu świetliste myśli, jak gwiazdy. Bo Jezus oświetla przestrzenie serca.”Hezychiusz z Synaju, O wstrzemięźliwości i czujności

„To samo, rzec można, zachodzi w tym prześwietleniu, czyli przemianie w odniesieniu do duszy i Boga. Chociaż bowiem dusza według mniejszej lub większej zdolności może rzeczywiście dojść do zjednoczenia, nie wszystkie jednak w równym stopniu dochodzą, lecz o tyle, ile im Pan zechce udzielić. Podobnie tu jest jak z widzeniem uszczęśliwiającym w niebie. Jedni oglądają więcej, drudzy mniej, lecz wszyscy oglądają Boga, wszyscy są zadowoleni, bo zadowolona jest ich pojemność duchowa.”św Jan od Krzyża

Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei

Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei

Mt 28,7: A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei.

Mt 28,1-10

Jezus Żyje! Zmartwychwstał! Noc jak dzień jaśnieje!…

„W pustym grobie czeka na nas młodzieniec w białej szacie, aby każdemu kto wejdzie do środka powiedzieć o Jezusie, że nie ma Go tu, że On powstał! Co to znaczy, że „powstał”? Jedno słowo – gr. „egeiro” – mówi wszystko: „został podniesiony”, „został ożywiony”. Przez kogo? Przez Ojca. „Ojciec–wyrażając się po ludzku–przybliżył się do Jezusa w grobie, jak zbliża się delikatnie do łóżeczka śpiącego dziecka, i ożywił Go ze snu śmierci” (R. Cantalamessa). Często wyobrażamy sobie zmartwychwstanie na sposób zbyt materialny, zewnętrzny. Widzimy Jezusa, który wychodzi z grobu z chorągwią zwycięstwa w ręku, a straże padają na ziemię. Rzeczywiste zmartwychwstanie jest wydarzeniem całkowicie wewnętrznym. Duch Święty-Duch Ojca, który mieszkał w człowieczeństwie Jezusa i nigdy nie był oddzielony od Jego duszy, na znak woli Ojca wszedł w martwe ciało Chrystusa, ożywił je i wprowadził do nowego życia. Nastąpiła wielka eksplozja światła i miłości. Światło, które oślepiło straże, czuwające przy grobie Jezusa, przeniknęło czas i przestrzeń. Jest to światło odmienne, boskie, które rozerwało ciemności śmierci i wprowadziło na świat blask Boga, blask Prawdy i Dobra.”Benedykt XVI

Panie, Boże Zastępów, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze

Panie, Boże Zastępów, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze

Ps 80,20: Panie, Boże Zastępów, odnów nas i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.

„Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!”
Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę, Liturgia Godzin

„Jakże jestem blisko Ciebie, przy Tobie, o mój Boże! Spraw, abym trwał przy Tobie tak, jak powinienem, daj mi myśli, słowa, które mieć powinienem, w Tobie, przez Ciebie i dla Ciebie.”bł Karol de Foucauld

Iz 63,9: To nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz Jego oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości On sam ich wykupił. On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości.

„To oblicze zniekształcone przez rany niesie ze sobą wielki pokój. Jego spojrzenie nie szuka naszych oczu, ale naszego serca, jak gdyby chciało powiedzieć: zaufaj, nie trać nadziei; siła Bożej miłości, siła Zmartwychwstałego zwycięża wszystko.”papież Franciszek

„Mieszkajmy w Jego twarzy ukrytej,
W wiekuistym milczeniu, w tajemnicy głębokiej,
Ona będzie w wieczności naszym miejscem pobytu
I już teraz możemy nasze niebo rozpocząć.”św Elżbieta od Trójcy Świętej

  • 1
  • 2