On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi

On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi

Mt 5,45: ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi.

Bóg jest niezmienny w swojej dobroci (Jk 1,17) w pragnieniu błogosławienia swych dzieci bo jest miłością. W jednym z listów Simone Weil napisała:

„Bóg nie kocha tak jak kocham ja ale tak, jak szmaragd jest zielony. On jest KOCHAM.”

Słońce, które stale świeci, dzień, który przychodzi po nocy, niebiosa rozpięte nad głową są obrazem Jego łaskawości ugruntowanej na wieki (Ps 89,3). Jego miłość nie jest jak urlop, który się skończy czy pogoda, która się odmieni. Wola kochania w Nim jest stała dlatego nieustannie stwarza i ożywia wszystko przekazując:”chcę byś był, istniał”. Mijają lata, wieki, imperia upadają, cywilizacje przemieniają się, a On wciąż jest ten sam. On zawsze jest „KOCHAM”. I nawet Boży gniew wyraża Jego miłość i pragnienie ratowanie człowieka od zła, choć nierzadko mierząc Go własną miarą i przez wzgląd na własne doświadczenia, wielu interpretuje go sobie inaczej. Jezus chce byśmy byli podobni do Ojca w nieugiętej woli kochania i w zaangażowaniu w to, co najważniejsze-w miłość.

„A to wszystko psu na budę bez miłości.”ks Jan Twardowski

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.

Mt 1,1: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.”

Tytuły Jezusa pochodzą od najwybitniejszych postaci Izraela.
Abraham jest ojcem wszystkich, którzy polegają na wierze (Ga 3,7) i szukają prawdy Bożej(J 8,39-40). Chlubą Abrahama jest to, że podczas próby okazał się wierny (Syr 44,20). Po ludzku- wiarą i wiernością w godzinie męki Jezus przerasta postać ojca wierzących. Dawid zaś to człowiek według serca Boga (1 Sm 13,14), wypełniający Bożą wolę (Dz 13,22). Lecz ze względu na przelaną krew, Bóg zabronił mu budować świątynię na swą cześć. Jezus, który żywił się pełnieniem woli Boga (J 4,34) i do końca ją wykonał, przewyższa Dawida wiernością. Nie popełnił grzechu i sam jest żywą świątynią, w której mieszka Bóg (J 2,19-21). Analizując przytoczoną przez św Mateusza historię najwybitniejszych przedstawicieli narodu wybranego, okazuje się, że nie ma postaci bardziej świetlanej niż Jezus.

„Wiara to niezachwiana stałość duszy, której nie mogą naruszyć żadne przeciwności losu.”św. Jan Klimak

z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje

z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje

Łk 11,8: „Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.”

Jezus tłumaczy, że nawet jeśli człowiek nie zachowuje się jak przyjaciel Boga i Jego dziecko – ma wątpliwości, czy otrzyma łaskę, może wiele zyskać wytrwałym proszeniem. Poprzez nie otwiera się by przyjmować dobra, których może nawet nie zauważać, lecz one zmieniają jego serce…

„Każda modlitwa jest dobra, jeśli jest wytrwała, nieskorodowana wątpliwością. Św. Jan Berchmans na łożu śmierci spytany o to, jakim sposobem osiągnął pokój świętości, odrzekł zamierającym głosem: „Quidquid minimum dummodo sit constans”, czyli: „Cokolwiek mało, byleby tylko stale.” Skuteczność modlitwy nie leży w wyborze tego czy innego nabożeństwa, tylko w nieustawaniu. Jezus, nauczając o modlitwie, wskazywał, że nie można ustawać (Łk 11,1-13).” Augustyn Pelanowski OSPPE

„To, co uzyskamy dzięki wielu modlitwom, praktykowanym też przez wiele lat – jest trwałe.” św. Jan Klimak