Wy jesteście solą ziemi

Wy jesteście solą ziemi

Mt 5,13: „Wy jesteście solą ziemi.”

Mt 5,13-16

Sól nadaje potrawom smak i zabezpiecza je przed zepsuciem. Wartości nadają życiu kierunek i sens, pomagają zachowywać dobre postawy w chwilach trudnych. Na ogół podejmujemy decyzje według kryteriów uznawanych przez nas za ważne, cenne i pożądane. Nasze słowa i czyny są obrazem przyjętego wcześniej punktu widzenia. Chrześcijanin jest człowiekiem, który pozwala Bogu kształtować swój punkt widzenia, a w istocie jest wezwany by przyjąć za swoje Boże kryteria wartości. Stara się żyć według wskazówek, zasad i postaw Jezusa… Gdy je zamienia w czyny, staje się jak sól w potrawie, jak dobry zaczyn i zachęta – światło dla innych ludzi.

„W rzeczy samej, mówiąc im: „Wy jesteście solą ziemi” pokazał im, że cała ludzka natura stała się mdła, zepsuta przez grzech; a przez ich posługę łaska Ducha Świętego odnowi i zachowa świat. Ten, który jest łagodny, skromny, litościwy i sprawiedliwy nie zatrzymuje dla siebie swoich dobrych uczynków, ale pozwala innym z nich korzystać. Ten, który ma czyste serce, wprowadza pokój, cierpi dla sprawiedliwości–ten poświęca swoje życie dla dobra bliźnich.” św Jan Chryzostom

Będziecie w nienawiści u wszystkich

Będziecie w nienawiści u wszystkich

Mt 10,22: Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia.

Mt 10,17-22

Uczeń, który jak Szczepan żyje w jedności z Bogiem i czyni wiele dobra, stając się coraz bardziej podobny do Chrystusa, bywa dla wielu przysłowiową 'solą w oku’. Jego działalność kwestionuje schematy, bywa niechętnie przyjmowanym bodźcem do zmiany życia. Chrystus wzbudzał u Jemu współczesnych skrajne uczucia: ostracyzm, zazdrość, zawiść, gniew, który przerodził się w agresję werbalną i fizyczną. Naśladujący Go uczeń żyłby złudzeniami, gdyby spodziewał się od świata uznania czy zaszczytów…

„Zaledwie rzecz stała się wiadomą w mieście, wraz też podniosło się na nas prześladowanie trudne do opisania w kilku słowach. Zewsząd dochodziły nas szyderstwa i wyśmiewania; na mnie mówiono, że snadź oszalałam, kiedy chcę porzucić klasztor, w którym jest mi tak dobrze.[…] Nie wiedziałam, co począć; poniekąd zdawało mi się, że mają słuszność. Gdy w takim znękaniu, uciekając się do modlitwy, polecałam się Panu, On w boskiej łaskawości swojej raczył mnie pocieszyć i dodać mi odwagi.”św Teresa od Jezusa

aby świeciło wszystkim

aby świeciło wszystkim

Mt 5,15: „Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.”

Mt 5,13-16

Przyjmując Jezusa do serca i Jego Słowo za prawdę, wedle której się żyje, człowiek promieniuje Bogiem. Chrystus chce świecić poprzez swoich uczniów, by kontynuowali Jego dzieło w świecie pełnym mroku/grzechu, ślepych zaułków, poplątanych dróg i skomplikowanych ludzkich losów. Ten kto idzie za Jezusem napełnia świat światłem, a Bóg pokazuje przez niego, że potrafi pisać prostymi zgłoskami po nawet pokrzywionych niewłaściwymi wyborami liniach. Dlatego też każdy, kto kryje się ze swoją wiarą, podobny jest do schowanej pod łóżkiem, zapalonej lampy. Tak jak światło jest po to aby emanowało, podobnie i moje życie ma mówić za siebie…

„Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu.” św. Jan Bosko

„Boga można dawać tylko przez odbijanie Jego światła.” Marta Robin

„Bądźmy święci, a więcej zrobimy dla świata niż nawet najsławniejsi wodzowie.” św. Urszula Ledóchowska

Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?

Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?

Mt 5,13: „Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.”

Hebrajskie słowo 'melach’ oznacza nie tylko sól ale także czynność 'rozdzierania szaty’ (symboliczna reakcja na trudną prawdę o sobie albo wyrażenie zewnętrzne żalu za grzechy zob.Joz 7,6; 1Krl 21,27). Szaty były w starożytności czymś cennym, podkreślały pozycję społ., był więc to gest, który kosztował…

„Zarzuć sieć słów Bożych na dno swojego serca i spróbuj wyłapać osobiste kłamstwa. Radar ustawiony na czyjeś 'niewybaczalne przestępstwa’ skieruj na własne 'niewinne pomyłki’.
Spróbuj zdefiniować słowa: ściemnianie, zatajanie, zmyślanie, racjonalizowanie, pomijanie, pomniejszanie, przekręcanie, powiększanie, przemilczanie, zaprzeczanie, wywieranie wpływu, kręcenie. Może powoli tracę smak…? A jeśli zwietrzeję, na nic się temu światu nie przydam…” Augustyn Pelanowski OSPPE

„Zazwyczaj większe niebezpieczeństwo kryje się w lekceważeniu małych grzechów niż bardzo wielkich.” św. Ignacy Loyola

Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa

Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa

Łk 21,13: „Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.”

Sytuacje krańcowe, zagrożenia obnażają tajemnicę, jaką kryją ludzkie serca. Nie ma już wtedy miejsca na obojętność, neutralność i bylejakość. Dzień próby rzeczywiście jest jak piec (Ml 3,19), który trawi pozory. Ci, którzy wierzą będą się zwracać o pomoc do Boga, więc umocnią się w przestrzeganiu Jego praw. A Pan obiecuje im pomoc w trudnych chwilach. Ci, którzy ufność pokładają w sobie lub w ludzkich, nietrwałych dziełach, będą wykorzystywać własną siłę, przebiegłość, władzę, a dobre postępowanie innych będzie dla nich przysłowiową solą w oku…

Ap 22,11-12: Krzywdziciel niech dalej krzywdzi, nieczysty niech się jeszcze bardziej brudzi, sprawiedliwy niech nadal postępuje sprawiedliwie, a święty niech się uświęca coraz bardziej! Oto wkrótce przyjdę i przyniosę ze sobą nagrodę. Odpłacę nią każdemu zgodnie z jego czynami.

„Dwie najważniejsze łaski, których powinniśmy pragnąć, to miłość Boga i łaska wytrwałości.” św. Alfons Maria Liguori