To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze

To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze

J 6,50: «To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze.»

J 6,44-51

„Kto się pozwala oczyszczać uświęcającej mocy ołtarza i sam w ofierze Chrystusowej Mu się oddaje, kto Go w św. Komunii przyjmuje do swego wnętrza, ten zanurza się coraz głębiej i silniej w prąd życia boskiego i wzrasta w Mistyczne Ciało Chrystusa, kształtując swe serce na wzór Serca Bożego.”św Teresa Benedykta od Krzyża

„Spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa przygotowuje nasze ciała do chwalebnego zmartwychwstania: „Jakżeż można zaprzeczać zdolności przyjęcia przez ciało daru Bożego, jakim jest życie wieczne, skoro karmi się ono Krwią i Ciałem Chrystusa, i jest Jego częścią? (…) Nasze ciała, skoro były posilane, po złożeniu w ziemi wprawdzie się rozpadną, ale w swoim czasie powstaną, gdy Słowo Boże obdarzy je zmartwychwstaniem na chwałę Boga Ojca.”św Ireneusz z Lyonu

„Kiedy przychodzę w Komunii świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie, pozostawiają Mnie samego, a zajmują się czym innym. O, jak Mi smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się ze Mną jak z czymś martwym.” Pan Jezus do św Faustyny (Dz.1385).

„Jeśli jeden kontakt z Jego świętym ciałem daje życie rozkładającemu się ciału, to jakiego zysku nie znaleźlibyśmy w Jego ożywczej Eucharystii, kiedy czynimy z niej nasz pokarm?”św. Cyryl z Aleksandrii

dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?

Łk 24,37-38: Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?»

Łk 24,13-35

Jezus potrafi wejść w sam środek wątpliwości, zamętu, lęku. Nie boi się ludzkich uczuć, uspokaja je, łagodzi wstrząsy. Gromadzi uczniów, wyjaśnia im Pisma, obdarza jasnością umysły, oswaja ich ze sobą i prowadzi na nowo po drodze wiary…

„Po śmierci Jezusa jego uczniowie mieli się czego bać. Było przecież do przewidzenia, że ci, którym najbardziej zależało na skazaniu ich Mistrza na śmierć, nie odpuszczą również im, że będą ich wyszukiwać i w najlepszym wypadku skończy się batami. Mieli świadomość, że z wyraźnie galilejskim akcentem nie potrafią się schować. (…) I oto Jezus ukazuje się im żywy. (…) przestają się bać, wychodzą na ulice, podróżują, w końcu głoszą odważnie to wszystko, co zaraz po śmierci Jezusa wydawało im się nieaktualne. Dokonało się coś ogromnie ważnego, co tych ludzi zmieniło.” Henryk Pietras SJ „Duchowa pielgrzymka”

„O Panie, cóż by mi pomogło, by dostąpić usprawiedliwienia, uwierzyć sercem, jeśli potem usty waham się wyznać to, w co uwierzyłem sercem? Ty widzisz wiarę we wnętrzu duszy; lecz to nie wystarcza… O Chryste Panie, spraw, abym nigdy nie wstydził się Twojego imienia, lecz raczej dopuść, aby mnie wyszydzano, że wierzę w ukrzyżowanego, w skazańca; lecz gdybyś nie przelał swojej krwi, grzechy moje istniałyby jeszcze.”św. Augustyn

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie

J 12,32: «A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».

J 12,20-33

„Duch łączy ludzkość w jedno ciało. Jednak nie przenika On tylko ludzkości, ale cały kosmos. Wiemy, że elektrony o ujemnym ładunku skupiają się wokół dodatnio naładowanego jądra atomu. Dopiero jednak od 1986 roku wiemy o tym, że wszystkie galaktyki przebiegają razem drogę w przestrzeni w kierunku czegoś wielkiego i tajemniczego, co na razie spoczywa poza zasięgiem horyzontu astronomów. W jednym z artykułów Svenska Dagbladet, 1.02.1987 poinformowano, że naukowcy odkryli, że coś tajemniczego przyciąga galaktyki do siebie. Wydaje się, że chodzi tutaj o jakąś supergromadę galaktyk, która znajduje się bardzo daleko i składa się na nią większa masa niż ta, jaką człowiek w ogóle jest sobie w stanie wyobrazić. Znajduje się ona w tym samym miejscu wszechświata, który nazywa się Krzyżem Południa, a samą supergromadę nazwano Wielkim Atraktorem („atraktor” czyli coś, co przyciąga). Czy można nie pomyśleć w tym miejscu o innym Wielkim Przyciągającym, który powiedział, że z krzyża przyciągnie wszystkich do siebie? (J 12,32).”Wilfrid Stinissen OCD

„Kościół nie uprawia prozelityzmu. On rozrasta się raczej przez «przyciąganie»: tak jak Chrystus «przyciągnął wszystkich do siebie» mocą swojej miłości, która osiągnęła swój szczyt w ofierze krzyża, tak i Kościół wypełnia swą misję, jeżeli zjednoczony z Chrystusem, realizuje swe dzieło zgodnie z duchem i konkretnym przykładem miłości swego Pana.”Benedykt XVI (2007r)

Całe zło z wnętrza pochodzi

Całe zło z wnętrza pochodzi

Mk 7,23: „Całe zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.”

Mk 7,14-23

„Gdybyś był do głębi dobry i czysty, wówczas wiedziałbyś i pojmował wszystko bez przeszkód. Serce czyste przenika niebo i piekło. Jaki kto jest wewnątrz, tak widzi świat zewnętrzny. Jeżeli istnieje na świecie radość, to może być ona udziałem jedynie człowieka o czystym sercu.” Tomasz a Kempis

„Czystość serca odpowiada stopniowi miłości i łaski Bożej; tak zatem, kiedy nasz Pan nazywa błogosławionymi czystego serca (Mt 5,8); to mówi o tych, którzy są napełnieni miłością, bo błogosławieństwo jest nam dane wedle stopnia naszej miłości. Kto prawdziwie kocha Boga, ten nie wstydzi się przed światem tego, co dla Niego czyni i nie ukrywa tego zmieszany, nawet gdyby wszyscy go potępiali. Kto prawdziwie kocha Boga, ten uważa za zysk i nagrodę utratę wszystkich rzeczy stworzonych, a nawet utratę samego siebie z miłości do Boga… Kto pracuje dla Boga z czystą miłością, nie tylko nie przejmuje się, że go widzą ludzie, ale też i nie działa po to, by Bóg go zobaczył… Wielka to rzecz – ćwiczenie się w świętej miłości, bo dusza, która doszła do doskonałości i skonsumowania miłości, niechybnie dostrzega oblicze Boga, w tym życiu lub tamtym. Człowiek czystego serca korzysta także z wywyższenia i poniżenia, aby stawać się coraz czystszym, podczas gdy w nieczystym sercu to wydaje wciąż owoce nieczystości. Z każdej rzeczy serce czerpie wyśmienitą, czystą i duchową znajomość Boga, pełną radości i miłości.” św. Jan od Krzyża

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie

Łk 2,29-30: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.”

Łk 2,22-35

Dzięki modlitewnemu zjednoczeniu z Bogiem Symeon otrzymuje dar dostrzegania Bożego działania i Bożej obecności pod zasłoną codziennych wydarzeń. Duch Święty daje mu światłe oczy serca, przenikliwie rozpoznające niezwykłość niemowlęcia, które właśnie wniesiono do świątyni…

„Oświecone łaską oczy duszy mogą ujrzeć to, co przedtem było zakryte dla jej ślepoty.” św Teresa Benedykta od Krzyża

„«Duch daje życie». Dlaczego nie możemy się porozumieć na temat tajemnic Bożych – nie tylko z niewierzącymi, ale i z tymi, co wierzą powierzchownie? Jeżeli w tym, co nas spotyka, widzimy tylko radość albo tylko smutek – to trzymamy się jeszcze tego, co doczesne, przemijające. Żyć duchem – to dostrzec, że Bóg nas prowadzi i przez radości, i przez to, co nas zabolało. Żyć duchem – to otworzyć się na tajemnicę Bożą, dać się prowadzić Bogu – widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumowanie jest bezsilne.” ks. Jan Twardowski

„Dzięki modlitwie nasze serca stają się czyste i szlachetne. Czyste serce może widzieć Boga, może mówić do Boga i dostrzegać miłość Boga w innych ludziach.” św m. Teresa z Kalkuty

„Ach, jaka radość nie przestając nigdy oglądać boskiego Oblicza, zanurzać się w bezbrzeżnym Oceanie Miłości.” św Teresa z Lisieux