Jego bliscy wybrali się, żeby Go powstrzymać

Jego bliscy wybrali się, żeby Go powstrzymać

Mk 3,21: Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

Mk 3,20-21

Nie poddanie się presji ze strony rodziny przez Jezusa obrazuje wagę ludzkiej wolności, która leży u fundamentów naszego postępowania. Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, powierzając zdolność do decydowania o sobie, możliwość rozstrzygania o własnym losie. Otrzymaliśmy wolność poszukiwania Stwórcy lub odwrócenia się od Niego, przyjmowania Jego łaski, dzięki czemu jest możliwe zjednoczenie się z Bogiem i stanie się świętym lub możemy wybrać życie według własnych pomysłów. Jezus korzysta z wolności do samostanowienia i wyznaczania własnych celów. Mimo, że Jego działania mogą być ograniczane z zewnątrz, przez okoliczności czy inne osoby, to z punktu widzenia wiary Jego trwanie przy wybranym stylu życia, wartościach i priorytetach jest symbolem wagi wolnej woli i decyzji jednostki. Jezus aż po krzyż zaświadcza, że nic nie może pozbawić człowieka wewnętrznej wolności, umożliwiającej trwanie przy obranej drodze. Jest to niezbywalny i zagwarantowany przez Stworzyciela dar. Rodzina może próbować zatrzymać w miejscu – z miłości, lecz Jezus pokazuje, że człowiek może iść dalej swoją drogą – z szacunkiem.

„Ostatnia z ludzkich wolności polega na wyborze wewnętrznego nastawienia do świata.” Victor Frankl

wejdzie do królestwa niebieskiego ten, kto spełnia wolę mojego Ojca

wejdzie do królestwa niebieskiego ten, kto spełnia wolę mojego Ojca

Mt 7,21: „wejdzie do królestwa niebieskiego ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.”

Jezus opisuje niewidzialną granicę, która przebiega wśród wierzących. O wejściu do Królestwa decyduje postawa wewnętrzna: szukanie we wszystkim woli Boga albo robienie tego – co się chce. W religijnym życiu także można uprawiać samowolę: ustawiając swe własne standardy zachowań i traktowania innych miast kierować się Bożymi; szukać tylko tego co mnie zadowala, skwapliwie unikając tego, co trudne, niełatwe do zniesienia, co kosztuje…

„Wierne poddawanie się zawsze i wszędzie woli Bożej, we wszystkich wypadkach i okolicznościach życia, oddaje Bogu wielką chwałę; takie poddanie się woli Bożej większą ma w Jego oczach wagę niż długie posty, umartwienia i najsurowsze pokuty. O, jak wielka jest nagroda za jeden akt miłosnego poddania się woli Boga.” św. Faustyna (Dz.724)

„Jezu, chcę być Twoim żołnierzem. Dysponuj mną, moją wolą i moimi upodobaniami – w każdej chwili.” św. Teresa od Jezusa z Los Andes