doprowadzi was do całej prawdy…

doprowadzi was do całej prawdy…

J 16,13: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

J 16,12-15

Bóg wie, że życie w prawdzie jest dla człowieka najzdrowsze, dlatego z miłości ku niej go prowadzi. Czasami droga ta jest bolesna. Dopiero jednak zobaczenie tego, jak naprawdę jest, umożliwia Bożą pomoc. Stwarza płaszczyznę zmiany, podwalinę pod uzdrowienie. Zakłamanie jest ucieczką w ciemność. Sprowadza powolną degrengoladę, upadek i rozpad. Obłudnik Boga nie potrzebuje. Dopóki wierzy, że wszystko jest z nim ok: nie ma żadnego grzechu, niczego do poprawy – dopóty nic nie może się w nim zmienić. Gdy Duch Święty przychodzi, objawia Jezusa. Odkrywane w zestawieniu z Nim własne rozbieżności od Wzoru, ułomności, braki umożliwiają życie w pokorze. Rodzą wdzięczność, że Bóg przychodzi wesprzeć mą słabość. Dlatego św Paweł z radością zapewniał, że cieszy go konfrontacja ze swym niedostatkiem, bo w niej właśnie ukazuje się moc Bożej podpory (2 Kor 12,9-10).

„Ty mnie znasz całkowicie, Panie. Wiedzieć, że Ty czytasz w moim sercu, to dla mnie najwyższa pociecha. Udziel mi jak najobficiej doskonałej szczerości, której pragnę. Spraw, abym nigdy nie musiał się lękać Twojego spojrzenia, spostrzegając, że nie staram się szczerze podobać się Tobie. Naucz mnie miłować Cię goręcej: wówczas dopiero będę spokojny, a sąd Twój nie będzie mnie zgoła napawał bojaźnią.”bł. John Henry Newman