w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przychodzi…

w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przychodzi…

Mt 24,44: Dlatego i wy stańcie się gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przychodzi.

Mt 24,37-44

Bóg jest Tym, Który był, Który jest i Który nieustannie przychodzi. Gdy człowiek jest Go ciekawy i pragnie by Bóg stał się centrum lub choćby częścią jego życia – wtedy zmienia się jego wrażliwość i poszerza optyka widzenia. Zaczyna rozpoznawać i wyławiać z rzeczywistości to, co upragnione. Bóg ukrył się (jak poetycko zauważa ks. Jan Twardowski – „aby świat było widać”) lecz pozwala znaleźć się temu, kto szuka Go otwartym sercem, jest czujny na Jego znaki, nie lekceważy Jego Słowa lecz przyjmuje i przejmuje się Nim…

„Wiara to brama duszy, podstawowe otwarcie się na przechodzącego i pukającego do drzwi Chrystusa (Ap 3,20).”św Ambroży

„A więc: pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, to pośrodku w duchu i mocy, ostatnie zaś w chwale i majestacie. To przyjście w pośrodku między pierwszym i drugim jest drogą wiodącą od pierwszego do drugiego: w pierwszym swoim przyjściu Chrystus stał się naszym odkupieniem, w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy tymi dwoma jest On naszym wytchnieniem i pocieszeniem. Pośrednie przyjście, o którym mówimy, jest ukryte i tylko wybrani widzą Pana w sobie, a ich dusze dostępują zbawienia.”św Bernard z Clairvaux