Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

Mk 16,16: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Mk 16,15-18

Ten fragment Filip Taranienko przekłada: „Ten, kto uwierzy i zostanie ochrzczony (gr baptistheis – dosłownie „zanurzony”), będzie zbawiony (gr sothesetai– również „uratowany”), ten zaś, kto nie uwierzy, będzie osądzony (gr katakrithesetai – osądzony negatywnie, poddany pod sąd, skazany na karę”). Nakaz misyjny Jezusa jest wyrazem Jego pragnienia ratowania ludzi, uzdalniania ich do współpracy z łaską i prowadzenia ku szczęśliwemu życiu opromienionego Światłem…

„Każdy, kto uwierzy nauczaniu i przyjmie chrzest, znajdzie się na dobrej drodze ku zbawieniu, natomiast ten, kto słuchając nauczania o Jezusie jako Panu odrzuci je z motywu przywiązania do zła, znajdzie się na drodze wiodącej ku samodestrukcji.”ks Wojciech Michniewicz

„Chrzest jest unicestwianiem pożądliwości, skazaniem ich na obumieranie. To odmówieniem własnej pysze pokarmu próżnej chwały. To zabijanie własnej chciwości jałmużną. To zamykanie rozpasanej seksualności w więzieniu czystej miłości. To zmywanie zazdrości doświadczeniem opływania we wszystkie dobra pochodzące od Boga. To poskramianie łakomstwa zmysłów pokarmem Słowa. To niszczenie oręża gniewu duchem służby i uniżenia. To unicestwianie lenistwa trudem głoszenia Dobrej Nowiny.”ks Maciej Warowny

„Przyłóż usta, aby „zaczerpnąć wody ze źródeł Zbawiciela”. Albowiem tutaj znajduje się źródło „wypływające ze środka raju”, które „dzieląc się na cztery strumienie” i ogarniając serca wiernych, nawadnia i użyźnia całą ziemię.”św Bonawentura

proszę, byś ich ustrzegł od złego

proszę, byś ich ustrzegł od złego

J 17,15: Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.

J 17,1–2.9.14–26

Pierwsi chrześcijanie rozpoznali i nazwali trzy największe zagrożenia infekcji złem, od których Jezus pragnął ich ustrzec (1 J 2,16): „wszelkie zło pochodzi z trzech źródeł: pożądliwości oczu (będącej bałaganem w naturalnej skłonności człowieka do dóbr zewnętrznych, z której rodzi się chciwość), pożądliwości ciała (między innymi jest to uleganie impulsom i zachciankom, szukanie wyłącznie przyjemności) i pychy ze spraw doczesnych (według św. Tomasza z Akwinu, jest to nieuporządkowana żądza własnej wielkości STh II-II q.162 a. 2). Pożądliwości przyćmiewają ludzki rozum i osłabiają wolę, dlatego remedium na nie – jest ufne powierzenie swoich pragnień Bogu, radość i wdzięczność z tego, co się ma, pokora oraz różne formy ascezy…

„Zadaniem umartwienia jest wyleczenie, naprostowanie człowieka na wszystkich jego poziomach „od góry do dołu” przez przeciwdziałanie tendencjom złym i stopniowe podbijanie duszy i ciała pod posłuszeństwo łaski.”Piotr Rostworowski OSB

„Diabeł podobny jest do psa na uwięzi; nie może on nikogo ugryźć, chyba że ktoś lekkomyślnie i zuchwale zbliży się do niego.”św Augustyn

„Pokaż mi twoje człowieczeństwo, a ja ci powiem kto jest twoim Bogiem.”Teofil z Antiochii

całą noc spędził na modlitwie do Boga

całą noc spędził na modlitwie do Boga

Łk 6,12: „wyszedł On na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.”

Mimo, że relacja Jezusa z Ojcem była wyjątkowym zjednoczeniem (J 10,30), przed dokonaniem wyboru kontynuatorów misji i zaproszeniem ich do grona najbliższych Mu ludzi, szuka bliskości i rady Boga.

„Jeżeli chcesz znosić cierpliwie przeciwności i troski życia bądź człowiekiem modlitwy; jeżeli chcesz przemienić własną wolę z jej skłonnościami i pożądliwościami, bądź człowiekiem modlitwy; jeśli chcesz poznać się na chytrości szatana i zniweczyć jego zasadzki, bądź człowiekiem modlitwy; gdy chcesz być wesoły i z przyjemnością pędzić życie wyrzeczenia, bądź człowiekiem modlitwy; jeżeli chcesz odegnać od siebie złe myśli, bądź człowiekiem modlitwy; jeżeli chcesz karmić swą duszę miodem pociech, mieć dobrą myśl, dobre pragnienia, bądź człowiekiem modlitwy. Przez nią bowiem odbieramy łaskę Ducha Świętego oświecającą nas we wszystkim.” św. Bonawentura