«To was gorszy?»

«To was gorszy?»

J 6, 61: Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy?»

J 6,55.60-69

„Słowo σκληρος znaczy również „twarde”. Tak uczniowie ocenili słowo Jezusa (J 6, 60). Dlatego odeszli. Nic dziwnego. Można być w relacji z Bogiem przyjacielem lub klientem. Ten pierwszy przyjmuje słowo, bo jest autentyczne. Ten drugi – dopóki wydaje mu się miękkie i sympatyczne…
Mówiąc: Nie szemrajcie (μη γογγυζετε) Jezus ostrzega przed nieszczerością. Szemranie to narzekanie, które się ukrywa i zarazem chętnie wchodzi w sojusze. Paradoksalnie, spożywając chleb życia (J 6,51), potrafimy równocześnie zawierać je przeciw Bogu – zazwyczaj z naszą frustracją.”Aleksander Bańka

„„To was podcina?- (skandalidzei) – dosłownie „doprowadza do potknięcia”, „kładzie wam przeszkodę pod nogi” – taka przeszkoda to po grecku skandalon, skąd polskie słowo „skandal” – zgorszenie. Tutaj Jezus mówi jednak, że „zgorszenie” spowodowane jest Jego mową – Logosem!”Filip Taranienko

„Proś Pana Jezusa, gdy w Komunii św. przychodzi do Ciebie, aby Cię sam uleczył z wad Twoich, bo po to przychodzi.”bł. Honorat Koźmiński

„Jezu, Ty ciągle do mnie przychodzisz. Jakim pokarmem powinienem Cię żywić, jaką miłością? Niestety, moja miłość jest zdradliwa. Jezu! Bardzo Cię kocham. Uzupełnij moją miłość!”św. o. Pio

„Jedna dobrze przeżyta Komunia św. zdolna jest zmienić nas w świętych i doskonałych.”św. Franciszek Salezy

I powątpiewali o Nim

I powątpiewali o Nim

Mk 6,3: I powątpiewali o Nim.

Mk 6,1-6

Mieszkańcy rodzinnego miasta dosłownie „potykali się w Nim” (gr eskandalidzonto). Jak zauważa Filip Taranienko–

„Można to rozumieć na wiele sposobów: „byli wytrąceni z psychicznej równowagi”, „zgorszeni”, „obrażeni”. Ten sam czasownik, którego używa Jezus mówiąc, że biada temu, przez kogo przychodzą zgorszenia (Mt 18,7; skandala). Rzeczownik skandalon, tłumaczony na polski zwykle wyrazem „zgorszenie”, oznacza przeszkodę, podrzuconą komuś pod nogi niczym przysłowiowa skórka od banana, a czasownik „skandalidzein” znaczy właśnie „kłaść przeszkodę przed kimś”, przyczyniając się do jego potknięcia. Krewni i sąsiedzi nie tylko widzieli więc w Jezusie przeszkodę na drodze ich codzienności, do której przywykli.”

Sposób ich myślenia o Nim sprawia, że traci On w ich oczach autorytet… Lekceważą Go. Jak to możliwe, że ten (zaszufladkowany jako syn cieśli) mężczyzna, okazuje się mądrzejszy od nich? Wcale nie czują radości czy dumy z powodu tego, że człowiek pełen mądrości czy mocy wychowywał się pośród nich. Niestety ich to w jakiś sposób uraża: czują zawiść, która ich zamyka na Niego. Dlaczego Bóg Jego właśnie wybrał i działa cuda przez Niego? I jak „grochem o ścianę” – ofiarowane przez Niego słowa mądrości i zbawienia są odrzucane z góry… Nie są w stanie korzystać z darów, które przez Jezusa chciał im ofiarować Bóg.

„Jeśli serce jest dobre, dobre są również myśli i życzliwe sądy.”św Teresa od Jezusa