jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję

jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję

J 15,14: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

J 15,12-17

Przyjaźń rozpoznaje się po głębokim szacunku wobec Osoby. Przyjaciel Boga żyje w Jego obecności, jak w domu. Respektuje i dzieli z Nim obowiązujące zasady i standardy postępowania. Nie chce sprawiać Mu przykrości czy urazić Go łamaniem przykazań. Przeciwnie, są one dlań tak ważne, że jednocząc się: bierze je za swoje. Przyjaźń z Jezusem wyraża się coraz głębszą wspólnotą uczuć, pragnień i woli. To wielkie zaproszenie, ogromny dar, niezwykły przywilej.

„Kto szuka ponad wszystko przyjaźni ludzkiej, odsuwa się od przyjaźni z Bogiem: nie jest więc dobrze podobać się wszystkim. Powiedziano bowiem: 'Biada wam, kiedy wszyscy ludzie będą o was mówić dobrze’.”abba Pojmen

„Boże mój, istotnie jest prawdą, że jesteś przyjacielem mocnym i wielkodusznym, możesz uczynić, cokolwiek zechcesz, i nigdy nie przestajesz miłować tych, którzy Ciebie miłują. Lecz jeśli tylko Ty mnie nie opuścisz, ja Tobie zawodu nie zrobię. Niech powstają przeciwko mnie wszyscy uczeni, niech mię prześladuje wszystko stworzenie, niech mię nękają czarci, bylebyś Ty nie wypuścił mnie z ręki swojej, niczego się nie lękam. Już doznałam tego i wiem z własnego doświadczenia, z jakim zyskiem Ty z utrapienia wywodzisz tych, którzy w Tobie samym ufność swą pokładają!”św Teresa od Jezusa

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne

J 6,47: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

J 6,44-51

Niezwykle cenna jest dla Boga wiara. To ona stanowi budulec relacji z Nim, jest jak akwedukt, którym mogą płynąć z nieba strumienie łask. Wiara czyni wrażliwym na to, co Bogu miłe. Kształtuje więc ludzkie serce wpływając stale na myśli, decyzje i czyny. Naśladowanie Jezusa, wzoru spełnionego życia i pięknego charakteru: szlachetnych postaw i zachowań nie tylko wpływa na dobre życie teraźniejsze lecz wiedzie w wieczność, którą On zapowiedział swoim Zmartwychwstaniem…

„Wiara wyraża się bowiem religijnością, ale łatwo jest zapomnieć o wierze, gdy jest się religijnym, bo religijność jest łatwiejsza od wiary. Wiara zakłada wewnętrzną przemianę w Miłość. Religijność ma w tym pomóc. Jeśli nie pomaga, to nie ma żadnej wartości.” Mieczysław Łusiak SJ

„W tym kłębowisku wątpliwości Wiara, jaką na chrzcie otrzymałem, szepcze do mnie spokojnym głosem: «Własnymi siłami niczego nie dokonasz, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twojego działania, to wytrwasz i dojdziesz do celu».”bł. Pier Giorgio Frassati

„Przyczyną życia Bożego w nas jest to, że w nas, ludziach cielesnych – przebywa cieleśnie Chrystus. Dzięki temu żyjemy przez Niego jak On żyje przez Ojca.”św. Hilary z Poitiers, O Trójcy Świętej

Ja Go przedtem nie znałem…

Ja Go przedtem nie znałem…

J 1,31: Jan dał takie świadectwo: Ja Go przedtem nie znałem.

„Jan Chrzciciel z pewnością znał Jezusa w sposób ludzki, historyczny, ale nie znał go od wewnątrz. To odnosi się również do nas: wszyscy poznaliśmy Jezusa w sposób historyczny, przez Ewangelię, być może nawet odbyliśmy studia teologiczne. Lecz dopiero kiedy mamy doświadczenie osobistej, wewnętrznej z Nim więzi, Duch Święty nagle opuszcza zasłonę i stawia nas przed Tym, który daje nam siebie, przed Barankiem. Jan Chrzciciel musiał doznać wstrząsu z powodu tego odkrycia.”M-D.Philippe OP

„Znakiem pokory Jana Chrzciciela jest przyznanie się, że chociaż przez tyle lat był blisko Jezusa (to są przecież krewni), nie znał Go, nie rozpoznał, że to jest Mesjasz. Dobrze jest użyć tej pokory w sytuacji, kiedy jestem z drugim człowiekiem i odkrywam, po długim być może czasie, że patrzyłem na niego zbyt jednowymiarowo, że nie umiałem dostrzec jego tajemnicy.”Wojciech Jędrzejewski OP

„Stańmy pokornie w szeregu niedoskonałych.”św Teresa z Lisieux

wejdzie do królestwa niebieskiego ten, kto spełnia wolę mojego Ojca

wejdzie do królestwa niebieskiego ten, kto spełnia wolę mojego Ojca

Mt 7,21: „wejdzie do królestwa niebieskiego ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.”

Jezus opisuje niewidzialną granicę, która przebiega wśród wierzących. O wejściu do Królestwa decyduje postawa wewnętrzna: szukanie we wszystkim woli Boga albo robienie tego – co się chce. W religijnym życiu także można uprawiać samowolę: ustawiając swe własne standardy zachowań i traktowania innych miast kierować się Bożymi; szukać tylko tego co mnie zadowala, skwapliwie unikając tego, co trudne, niełatwe do zniesienia, co kosztuje…

„Wierne poddawanie się zawsze i wszędzie woli Bożej, we wszystkich wypadkach i okolicznościach życia, oddaje Bogu wielką chwałę; takie poddanie się woli Bożej większą ma w Jego oczach wagę niż długie posty, umartwienia i najsurowsze pokuty. O, jak wielka jest nagroda za jeden akt miłosnego poddania się woli Boga.” św. Faustyna (Dz.724)

„Jezu, chcę być Twoim żołnierzem. Dysponuj mną, moją wolą i moimi upodobaniami – w każdej chwili.” św. Teresa od Jezusa z Los Andes