On was wszystkiego nauczy

On was wszystkiego nauczy

J 14,26: „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy.”

J 14,21-26

Bóg jest pocieszycielem i nauczycielem. W tradycji hebrajskiej „pocieszyciel” (menahem) to jedno z imion Mesjasza. Jezus nadaje Duchowi imię: „Parakletos” (w języku polskim ten grecki termin próbuje się tłumaczyć przez synonimy: adwokat, obrońca, doradca, rzecznik, asystent, pomocnik, opiekun). A więc misją trzeciej Osoby Trójcy Świętej jest umacnianie, pomaganie, doradzanie i pocieszanie dzieci Boga.

„Duch Święty nie przynosi innej nauki, ale czyni żywym i czynnym nauczanie Jezusa, aby upływ czasu go nie przekreślił ani nie osłabił. Duch Św. zakorzenia to nauczanie w naszych sercach, pomaga nam je wewnętrznie przyswoić, czyniąc je częścią nas samych. Jednocześnie przygotowuje nasze serce, aby prawdziwie potrafiło przyjąć słowa i wzór Pana. Za każdym razem, kiedy słowo Jezusa jest przyjęte z radością w naszym sercu, jest to dziełem Ducha Świętego.” Papież Franciszek

„Trzeba usilnie błagać Ducha Świętego aby wszystkim kierował.” św. Teresa Benedykta od Krzyża

Przymnóż nam wiary

Przymnóż nam wiary

Łk 17,5: „Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary!”

Widząc, czego Jezus dokonuje dzięki wierze i zjednoczeniu z Bogiem, apostołowie widzą słabość swej wiary i proszą Jezusa by temu zaradził. On jednak pokazuje im tylko potencjał wiary i radzi uczyć się wytrwałości i woli wzrostu od ziarna. Wiara jest więc jak roślinka – nie od razu staje się drzewem. Rośnie pośród doświadczeń, zakwita w wierności, a owocuje służbą.

„Oto szczyt wiary naszej – wierzyć w miłość Boga, a wierzyć niezłomnie, nawet wśród doświadczeń i ciemności. Wówczas dusza 'nie zatrzymuje się już przy swych upodobaniach i uczuciach. Nie jest ważne dla niej to, czy Boga czuje, czy też nie, czy Bóg obdarza ją radością, czy cierpieniem. Ona wierzy w Jego miłość’. Lecz aby dojść do takiej niezłomnej wiary, trzeba ćwiczyć się w niej i prosić: Panie, „przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 6).” bł. Elżbieta od Trójcy Świętej

„Wierzącym nie jest ten, kto uważa, że Bóg może uczynić wszystko, ale kto ufa, że wszystko otrzyma.” św. Jan Klimak