tam zgromadzą się i orły

tam zgromadzą się i orły

Łk 17,37: „Gdzie jest ciało, tam zgromadzą się i orły.”

Na pytanie uczniów, gdzie będą wzięci wybrani u końca świata, Jezus odpowiada przysłowiem, nad którego znaczeniem od wieków głowią się interpretatorzy. Greckie „ptoma” określa martwe ludzkie ciało; „aetoi” – orła, lecz jak zauważa Bartłomiej Sokal język aramejski jednym słowem określa sępy i orły. Wypowiedź umieszczona jest w kontekście wezwania do „straty swego życia”, możliwe więc jest i takie wyjaśnienie: ten, kto odważy się porzucić egzystencję zorientowaną na ciało, czyli popędy ego: używanie, gromadzenie, pomnażanie; i zacznie żyć życiem z Ducha, które daje Jezus, zostanie wzięty do nieba. Strata ego odbywa się przez krzyż. To miejsce, gdzie moja wola i Boża się przecinają. Krzyż uśmierca samowolę, zadowalanie siebie, ustawiania swoich własnych standardów i robienie tego, co się chce. Tylko życie z wiary jest życiem wiecznym.

Ga 2,19-20: „razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego.” św. Paweł