aby radość wasza była pełna…

aby radość wasza była pełna…

J 15,11: To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

J 14,27-31a

Trwanie w miłości Boga jest dla Jezusa niekończącym się źródłem radości. Chce zawierzyć uczniom sekret swojej radości. Bierze się ona z miłości i zaufania do Boga oraz życia formowanego według porządku miłości…

„Radość jest zaletą, która pozwala człowiekowi czynić jego bliźnich ludźmi szczęśliwymi. Bierze się ona częściowo z własnej dobroci, a częściowo z przekonania o dobroci innych. Jest przeciwieństwem ponuractwa, przygnębienia, drażliwości, narzekania, nienawistności. Radość duchowa jest pogodą ducha wśród zmian życiowych, taką, jaką zachowuje góra, gdy rozpęta się nad nią burza. Dla człowieka, który nigdy nie zakorzenił swej duszy w Boskości, każde zmartwienie ulega samowyolbrzymieniu. Człowiek taki nie może skoncentrować całej swej mocy na jednej rzeczy, gdyż zatroskany jest zbyt wieloma sprawami.”apb Fulton Sheen

„Zaakceptowanie siebie i otaczającego świata, jak uczy wiara, jest źródłem radości.”Benedykt XVI

„Droga, którą Bóg kroczy wraz z duszami, które Go kochają, szukając ich i nie pozwalając im popaść w smutki, jest prawdziwymi zaślubinami między Nim a nimi.”św. Filip Neri

„Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy.”św. Teresa z Lisieux