stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy

stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy

Mt 19,29:”I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.”

Mt 19,27-29

Jak obrazowo powiedział papież Franciszek: „nigdy nie widziałem, aby za orszakiem pogrzebowym jechała ciężarówka służąca do przeprowadzki.” Bogactwo człowieka to coś znacznie więcej niż dobra materialne, przemijające. „Omnia mea mecum porto” -wszystko, co moje noszę ze sobą. Zmaganie we wnętrzu człowieka toczy się o ukierunkowanie serca. Czy skoncentruje się na pracy, przedmiotach lub zwróci ku domownikom, rodzinie- czy ku Bogu? Jezus obiecuje stokroć, gdy odda się w swoim życiu pierwszeństwo miłości ku Niemu. Już w tym życiu. Ponieważ gdy człowiek przywiera sercem do Boga, zyskuje wolność w miłości. Staje się coraz mniej podatny na zniewolenie, manipulacje, presję środowiska. Potrafi kochać bez zawłaszczenia, wchodzić w relacje bez gier, towarzyskich układów, warunków. A w bonusie Jezus obiecuje jeszcze taki „drobiazg” jak życie wieczne…

„Człowiek jest wolny, ponieważ ma zdolność wyboru.” św. Jan Paweł II

Na jej widok Pan użalił się nad nią

Na jej widok Pan użalił się nad nią

Łk 7,13: „Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz!”

Jezus wychodzi naprzeciw ludzkiego cierpienia. Nikt Go nie prosił o pomoc, nikt nie wzywał, ani On w tym przypadku nie wymaga wiary od kogokolwiek, aby uczynić cud. Porusza Go ból rozdartych, przeciętych śmiercią relacji. Bo nie taki był Boży zamysł: „dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23). Widok smutku i rozpaczy matki, jej fatalnej społecznie sytuacji wdowy, pozbawionej podpory i opieki męża, a teraz także przeżywającej stratę syna, który był jej nadzieją, wsparciem i codzienną radością, budzi litość Jezusa, uruchamia głębokie pragnienie udzielenia pomocy. Daje jej więc to, co ma, kim jest.

J 11,25: Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

J 1,4: W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.

„Kto ma w sercu miłosierdzie, zawsze znajdzie coś do podarowania.” św. Augustyn