Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo

Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo

J 10,33: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga.”

J 10,31-42

Czasami niektórzy dziwią się faryzeuszom, że nie uwierzyli Jezusowi. Dla nas prawda o Bogu, który z miłości do nas stał się człowiekiem jest oczywista, powszechna, pouczają o niej autorytety i nie kwestionuje jej ogół wierzących. Tymczasem dla uczonych w Piśmie i faryzeuszy to było zupełne novum, rzecz nie do pojęcia. Zwłaszcza, że widzieli przed sobą „zwykłego” człowieka, mającego swoją historię życia, wrażliwego i uczuciowego, który potrafił złościć się i przewracać stoły, przerwać rozmowę i odejść, męczył jak inni, pocił w czasie upałów, wyglądał i mówił podobnie do nich. Nam też niełatwo dostrzegać głębię, godność i niepowtarzalność spotkanej przypadkowo osoby. Zwłaszcza takiej, która mówi rzeczy kwestionujące powszechnie panujące poglądy i wyłamuje się że schematów.

Wystarczy osądzać i wydawać wyroki i karać ludzi za głoszenie przekonań innych niż własne, by niepokojąco zacząć przypominać faryzeuszy…

„Nie miej podejrzeń w stosunku do brata, abyś nie utracił czystości serca.”św Jan od Krzyża

On jednak nie chciał

On jednak nie chciał

Mt 18,30: „On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.”

Mt 18,21-35

Jezus opowiada przypowieść o długu. Skrzywdzenie kogoś: myślą (np. oskarżeniami, podejrzewaniem o złe zamiary); mową (np. obmową, oszczerstwem), uczynkiem (np. zagrabieniem czegoś) czy zaniedbaniem (można grzeszyć po prostu nie robiąc tego, co zrobić należy) – porównane jest do zaciągania długu u samego Króla Wszechświata-Boga. Każdy z nas ma swój własny „papier dłużny”. Nie zostanie on anulowany dopokąd nie wyrzeknę się pychy samosądu, odwetu czy zemsty co jest równoznaczne z wtrąceniem winowajcy do więzienia.

„Kto zachowuje urazę w czasie modlitwy, jest jak człowiek, który sieje w morzu i ma nadzieję na żniwa.” Izaak Syryjczyk

„Bramy nieba są zamknięte dla nienawiści. Sposobem na odrzucenie demona, kiedy wzbudza w nas nienawistne myśli wobec tych, którzy nam źle czynią, jest natychmiastowa modlitwa za nich. Oto, jak udaje się zwyciężyć zło dobrem i oto jacy są święci.” św. Jan M. Vianney

tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego

J 3,14: „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego.”

Aby ocalić złorzeczących i podejrzewających Boga o złe zamiary Izraelitów, wędrujących przez pustynię i kąsanych przez jadowite węże(Lb 21,4-9) Bóg polecił Mojżeszowi sporządzić znak węża i umieścić na wysokim palu. Ktokolwiek spojrzał na niego, a był ukąszony, pozostał przy życiu. Jezus mówi, że dla ocalenia zbuntowanych przeciwko Bogu ludzi, pokąsanych grzechem, bliskich duchowej śmierci konieczne jest patrzenie na Tego, który cierpienie i śmierć zwycięża.

„Krzyż jest wydarzeniem powstałym na skutek wielu konkretnych czynności (i zaniedbań) ludzkich. Grzech świata zaprowadził Go na krzyż. To na krzyżu Jezus przezwyciężył wszelkie ludzkie „nie” wobec Boga swoim jednym wielkim okrzykiem „tak”: „Wykonało się!”(J 19,30).” kard. Christoph Schönborn OP

„Patrzcie na Ukrzyżowanego, a cały trud walki wyda wam się lekki.” św. Teresa od Jezusa