Idę łowić ryby

Idę łowić ryby

J 21,3: „Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby».”

J 21,1-14

„Po zmartwychwstaniu, Piotr wraca do swojej pracy. Wszystko się skończyło…To jedna z największych diabelskich pokus, że On nie jest w stanie wyprowadzić mnie z mojego kresu. Projekcja mojej bezsilności. Sakrament pojednania jest właśnie po to aby zacząć. To herezja, że się w moim życiu „nic nie da”, grzech przeciw mocy Ducha Świętego. Podważa dzieło odkupienia. Nigdy nie jest za późno. Łotr na krzyżu tego doświadczył… Jestem odkupiony ze swojej nieumiejętności… Niezależnie od tego, co się w moim życiu wydarzyło, jakie popełniłem błędy. Jestem odkupiony. Każdy ma jakieś błędy w swojej historii życia…Tak jak święty Piotr. Ale nie koncentruję się na nich tylko na tym: co mogę dzisiaj zrobić? Jak mogę rozpocząć? Prośmy Boga o radość: mogę to zrobić! O pasję: On mnie do tego odkupił! A jeśli myślę, że jestem niewolnikiem nieumiejętności, to jest to moja paskudna iluzja, podszept złego. To jest diabelskie kłamstwo: 'ty już nie potrafisz, ty już się nie nadajesz; tu już się nic nie da zrobić; już tyle razy próbowałeś.’ To kłamstwo. Chrystus przychodzi i mówi: „Zarzuć sieci…” Rozpocznij jeszcze raz… Z przekonaniem, że możesz to zrobić. Nigdy nie jest za późno w chrześcijaństwie. Tam, gdzie jest Bóg, tam nigdy nie jest za późno bo Chrystus przychodzi i mówi: „zarzuć sieci”.” ks. Krzysztof Grzywocz

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki…

Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki…

Łk 14,26: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.

Łk 14,25-33

Sięgnięcie po wolność od przywiązania (które jest zniewalające: wiąże decyzje, tłamsi rozwój, sprawia, że człowiek karłowacieje nie mogąc podążać ku dobru)- wymaga radykalizmu, który może wydobyć z człowieka i od niego wymagać tylko Bóg.

„Jezus posługuje się tutaj gorącym, pełnym skrajnych określeń i pasji językiem, można powiedzieć- typowym dla wschodniej mentalności i kultury, gdzie używa się określeń krańcowo kontrastujących ze sobą (gorący aż do punktu wrzenia, zimny aż do punktu zamarzania); gdzie kochać całym sercem, z pasją wewnętrzną mogę tylko kogoś jednego, najukochańszego. Wszystkich innych kocham mniej i gdyby porównać z miłością do tego najukochańszego- mam ich w nienawiści. To jest tego rodzaju język człowieka zakochanego. Więc tutaj nie chodzi o nienawiść w sensie moralnym, czyli wrogie nastawienie, odrzucenie, chęć zniszczenia kogoś. Taka nienawiść jest oczywiście bardzo ciężkim grzechem, gdyby ktoś nosił coś takiego w sercu, taką tendencję.”ks Józef Maciąg

„Pan poleca tak słuchać natury, by uczcić jej Sprawcę, a nie oddalać się od Boga wskutek miłości do rodziców.”św. Ambroży

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę…

Gdy znalazł jedną drogocenną perłę…

Mt 13,46: Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Mt 13,44-46

Wszystko zaczyna się od poszukiwań. Być może trzeba odczuwać jakiś brak, tęsknotę, nosić w sobie pragnienie, które napędza i kierunkuje człowieka… Kupiec nie poprzestawał na mniejszych klejnotach. Chciał odnaleźć najpiękniejszy, a zarazem najcenniejszy unikat. Włożył w to wiele wysiłku i zogniskował całą swoją uwagę. Wiedzieć, czego się chce to jednak dopiero pierwszy etap… By stać się wartościową, perła musiała być poznana… Kupiec poświęcił czas na kontemplację: szacowanie walorów perły: jej blasku, okazałości, rzadkości występowania i ceny. Był w kontakcie ze swoimi uczuciami. Pojął, że niczego bardziej nie pragnie nad posiadanie drogocennej perły. Może obcowanie z nią stało się dla niego źródłem radości przewyższającej zadowolenie z wszystkiego, co dotychczas miał? Gdy doszło do niego, że perła wyzwala w nim szczęście, miłość do niej uruchomiła energię potrzebną do podjęcia radykalnej (i przez wielu pewnie uznanej za nierozważną), decyzji… Poszukiwanie, poznawanie i nabywanie Królestwa to proces…

„Ludzie znają dziś cenę wszystkiego nie znając wartości niczego.”Oscar Wilde

„Dusza nie może żyć bez miłości. Zawsze pragnie coś kochać, gdyż powstała z miłości, bo Ja ją z miłości stworzyłem.”Jezus do św Katarzyny ze Sieny