aby gdy się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków

aby gdy się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków

Łk 16,9: Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Łk 16,9-15

Jezus zachęca uczniów aby robili dobry użytek z posiadanych dóbr. Wielkoduszną pomocą okazaną ubogim można pozyskać przyjaciół, którzy, jak zauważa

św Jan Paweł II: „przyjmują nas w wiecznych przybytkach, w ojczyźnie niebieskiej”(Aud.gen.,7 V 1979).

Na zdobywanie wieczności mamy tylko tę chwilę. Żaden gest dobroci nie jest zapomniany w niebie. Jałmużna zaś wybawia od śmierci i oczyszcza z grzechu (Tb 12,9).

„„Niegodziwa mamona” jest symbolem wszystkich środków, jakimi dysponujemy na świecie. Często są one wykorzystywane niegodziwie i stąd określenie „niegodziwa”. Ale przecież można je wykorzystywać godziwie – jałmużna to ofiarowanie komuś pieniędzy lub innych dóbr tego świata. To, co mamy zyskiwać, to: przyjaźń, czyli miłość wzajemną.”Włodzimierz Zatorski OSB

„Ponieważ korzeniem wszelkich dóbr jest miłość, podobnie jak korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.(1Tm 6,10).”św Cezary z Arles

byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda

byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda

Mt 13,54: „Przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda?”

Mt 13,54-58

Jezus jest doskonale zjednoczony z Ojcem i posiada niezwykłą mądrość. Jest to „wiedza wlana”. Otrzymuje ją bezpośrednio od Boga (tzw. „widzenie uszczęśliwiające” w terminologii teologów). Dla otaczających Go ludzi wprawdzie jest to zastanawiające, lecz ostatecznie decydują się na osąd wedle własnych kryteriów: wykonywany zawód, pochodzenie i rodzinne powiązania. Porównując zdobytą przez siebie wiedzę z Jego mądrością czują się upokorzeni, więc dyskredytują Go lekceważeniem. Czy potrafię słuchać tego, CO jest mówione, czy też bardziej interesuje mnie KTO mówi…?

„Jak okręt na morzu bez steru i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem miotają błędne myśli bez kotwicy wiary.” św. Jan Chryzostom

„Droga człowieka ku Bogu prowadzi przez Boga-Człowieka.” św. Augustyn

gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi

gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi

Łk 20,36: „Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.”

Odrodzony w Chrystusie człowiek otrzymuje udział w zmartwychwstaniu Jezusa. Staje się adoptowanym dzieckiem Boga, jego braćmi są święci i jest równy aniołom. Ma Boga za Ojca, a niebo staje się jego ojczyzną. Takie jest dziedzictwo, którego oczekujemy i którego zadatek już dostajemy w Duchu Świętym…

1 Kor 15,42-44: „Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem – zasiewa się zniszczalne — powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne — powstaje chwalebne; sieje się słabe — powstaje mocne; zasiewa się ciało zmysłowe — powstaje ciało duchowe”.

„Długo wpatrywałam się w tę jaśniejącą na morzu smugę, obraz łaski oświetlającej drogę, którą ma przepłynąć biały żaglowiec… Wówczas, przy Paulinie, postanowiłam nigdy nie oddalać mojej duszy od spojrzenia Jezusa, tak by w pokoju mogła płynąć ku ojczyźnie niebios!” św. Teresa z Lisieux