Temu, kto chce prawować się z tobą…

Temu, kto chce prawować się z tobą…

Mt 5,40: Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz.

Mt 5,38-42

W sytuacjach przemocy gwałtowne odpowiedzi wywołują często eskalację agresji u napastnika. „Odpuszczenie”, nie odpowiadanie złem na zło, powstrzymanie chęci zemsty jest zachowaniem, którego uczy Jezus. Nie oznacza ono jednak zupełnego braku reagowania. Przestępstwa winny być zgłaszane do organów ścigania. Chodzi o powstrzymanie samego siebie przed impulsywną odpowiedzią, świadomość tego, że im większe zło, tym większy budzi gniew – który jest złym doradcą… Uczeń Chrystusa wie, że zło jest własnością człowieka, który zło czyni. Obnaża ono stan serca napastnika: brud i ohydę jego grzechu. Jezus pragnie, by Jego uczeń nie dawał się wciągać w spiralę zła i by nie pozwalał na to, aby zło zainfekowało, a może nawet zmieniło jego serce… Jeśli wierzymy, że Bóg, do którego należy świat i wszystkie jego bogactwa – troszczy się o nas i jesteśmy ważniejsi dla Niego niż wiele wróbli (Mt 10,30), łatwiej nam stracić na rzecz agresora naszą własność… Ufając, że można liczyć na pomoc Ojca i zaopatrzenie, które niezawodnie nadejdzie, zyskuję się spokój i wolność…

„Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne.”św m. Teresa z Kalkuty

Nie dawajcie psom tego, co święte…

Nie dawajcie psom tego, co święte…

Mt 7,6: Nie dawajcie psom tego, co święte.

Mt 7,6.12-14

Psy są w Biblii symbolem tego, co nieczyste, obrazem nędzy i odpychającego ubóstwa, bo spożywały budzący odrazę pokarm. Nie dawano im pełnowartościowego pożywienia więc stale głodne włóczyły się w poszukiwaniu jedzenia i wzbudzały kulturową niechęć, gdyż były gotowe żywić się ludzkim ciałem (1 Krl 14,11; 2 Krl 9,10). Nazwanie kogoś psem było mocną zniewagą, ponieważ powszechnie uważano je za zwierzę, które potrafi zjeść wymiociny (Prz 26,11). Jezus mówi, że tego, co święte, tego co pochodzi od Boga: szczególnego Słowa rhema, powołania, głębokich wewnętrznych przeżyć wiary, tajemnic nadziei i intymności miłości nie wolno dzielić z tymi, którzy nie umiejąc docenić pereł. Bezczeszczą świętość swoją niewiarą czy zarozumiałością połączoną z głupotą, albo zawiścią gotową najpierw deprecjonować, szarpać złośliwym krytycyzmem lub deptać kpiną wartość, której skrycie pożądają, by obróciwszy się, zaatakować hejtem posiadacza perły.

„Czemu szatan jak nędzarz wszystkim dóbr zazdrości? Bo sam nic nie posiada prócz swojej własności.”Adam Mickiewicz

„Zazdrość gasi miłość w sercu jak woda ogień.”św Wincenty a Paulo