A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć

Łk 14,14: A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć.

Łk 14,12-14

Jezus uczy słuchaczy bezinteresowności. Prześwietla intencje faryzeusza, czyniącego dobro (ucztę). Bardzo łatwo jest zweryfikować, czy to, co robię na chwałę Boga jest szukaniem siebie czy też działaniem na Bożą chwałę… Jeśli moją motywacją jest moja korzyść, kalkuluję, co ja z tego będę mieć, unikam trudu poświęcenia, podejmę jakąś posługę jeśli tylko będę widoczny, jeśli będzie tak, jak ja chcę. Gdy zaś spodziewanych gratyfikacji nie otrzymuję, lub co gorsza, spotyka mnie obojętność czy prześladowanie, prędko pojawia się frustracja i zniechęcenie. Tymczasem gdy inspiracją mojego działania jest miłość miłosierna (caritas), a więc bezinteresowna, Bóg honoruje to już w tym życiu. Podłączam się do Źródła Miłości, do Tego, który nigdy się nie nuży ani nie męczy, dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego, który sprawia, że bez znużenia idę (Iz 40,28-31)…

„Tam gdzie nie ma miłości, wprowadź miłość, a stanie się miłość.”św Jan od Krzyża

„Zobacz, czy twoje serce nie jest wąskie…”św Augustyn

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć

A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć

Łk 14,13-14: Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, niepełnosprawnych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć;

Jezus uczy, że „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35), Bóg daje radość gdy podaruje się 'przyjęcie’ a więc coś nieoczekiwanego, przyjemnego dla zmysłów, łączącego się ze wzajemną bliskością, wesołą pogawędką- ludziom, którzy nie mogą nam się odwdzięczyć (gr 'antapodoma’- „naprzeciw-oddać”). Pismo Święte mówi, że nie zapomni On o uczynkach wobec szczególnie poszkodowanych przez los (Am 8,7), są oni „oczkiem w głowie” Ojca. Wszystkie bezinteresowne działania wobec nich są szczególnie czynione na Jego chwałę (Prz 14,31). Bardzo pragnie aby się troszczono o ubogich (Pwt 15,11; Syr 4,1-10; Ps 82, 1-4) i jest szczególnie wrażliwy na słowa, które oni kierują do Niego (Syr 21,5). To ubodzy na Sądzie będą świadkami naszej sprawiedliwości.

„Dawać samego siebie to więcej, niż tylko dawać.”św. Matka Teresa z Kalkuty