Maria obrała najlepszą cząstkę

Maria obrała najlepszą cząstkę

Łk 10,42: Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

Łk 10,38-42

„Kiedy patrzę na moją duchową drogę to dostrzegam ważne Słowa, które wyznaczyły kolejne, istotne etapy. Jednym z takich słów, które sobie na gorąco przypominam jest słowo: „Bądź”. Kiedyś czytałem opis stworzenia świata i kiedy Bóg uczynił człowieka, wewnątrz siebie usłyszałem, że to ja jestem po prostu tym człowiekiem, stwarzanym przez Niego i On mówi do mnie:”BĄDŹ”. I to słowo niesłychanie mnie karmiło przez dłuższy czas. Dziś czytamy o Marii, która siadła u stóp Jezusa i słuchała Jego Słowa. Nawet nie słów, nie wielu słów, które musiała układać sobie w zdania, tylko słuchała Słowa… Czyli płynął do niej jakiś bardzo intensywny, ożywczy przekaz, jakieś Słowo, które dawało jej życie, które otwierało ją na aktualną obecność Pana na tym etapie jej życia… Jakie to jest Słowo na dziś dla Ciebie?”Wojciech Jędrzejewski OP

„Jedno słowo może nas nawrócić; wystarczy tylko jedno.”św Wincenty a Paulo

„Zrozumcie: jest coś świętego, boskiego, co jest ukryte w sytuacjach najbardziej zwyczajnych. Do każdego z was należy odkrycie tego; albo będziemy potrafili odnaleźć Pana w naszym codziennym życiu, albo nigdy Go nie znajdziemy.”św. Josemaria Escriva

niech weźmie krzyż swój…

niech weźmie krzyż swój…

Mt 16,24: Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Mt 16,24-28

„Ludzie niegodziwi łudzą się, że szczęśliwą wieczność zdobędą bez wyrzeczenia się ohydy grzechów. Najmilsi! Nie tędy droga do życia wiecznego. Koniecznie trzeba przejść przez most, który przerzucił Chrystus pomiędzy niebem i ziemią. Tym mostem jest krzyż i zmaganie się aż do pełnego zwycięstwa z nieprzyjaciółmi zbawienia.
To my jesteśmy owymi drzewami, które według Pisma świętego rozrastają się potężnie nad wodami, korzystając z ożywczej łaski pokuty. Pragnijmy więc gorąco tego drzewa, czyńmy pokutę cierpiąc z Chrystusem, bo przecież tyle razy umieramy na duszy przez nasze grzechy, a tylko krzyż jest drzewem łaski, która nas ożywia. Jeśli pragniesz, aby twoja dusza wydawała godne owoce, umartwiaj ciało! Oto wezwanie św. Piotra: „Skoro Chrystus cierpiał w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą!” Nie wiem, jaką damy odpowiedź na sądzie Bożym, jeśli za życia ziemskiego zaniedbamy się w pokucie. Najmilsi! Kto chce znaleźć Pana, odnajduje Go w krzyżu. Stąd kto ucieka przed krzyżem, tym samym opuszcza też Pana. Gdzie krzyż, tam Pan; gdzie Pan, tam krzyż; tam też kieruj gorące pragnienia! Znalezienie ukrzyżowanego Pana nie mija bezowocnie, bo ubogaca je strumień łask Chrystusowych.”św Bonawentura

Przyjdźcie do Mnie…

Przyjdźcie do Mnie…

Mt 11,28: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

Mt 11,25-30

Jezus zachęca do exodusu- masowego wyjścia: z utartych sposobów myślenia, z koncentracji na trudach i sprawach dnia codziennego. Zachęca: Przyjdźcie… A Ja poprowadzę was do nowego życia… Przyjdźcie do Mnie… Chcę zdjąć z was ciężary i niewole. Woła, a zarazem wzywa do aktywności ze strony człowieka. Wyjście nie zacznie się zatem bez elementarnego szukania Boga, bez pragnienia wolności, ratunku lub tęsknoty za Wiekuistym działającym w historii; w moim życiu – Bogiem bliskim…

„”Przyjdźcie”- nie nogami lecz czynami, nie ciałem, ale wiarą. Do Boga bowiem przychodzi się duchowo.”Raban Maur

„Może bez przerwy zginamy kolana, upadamy na twarze lub wznosimy ręce, by wypełnić nakaz: módlcie się nieustannie?…Daj mi zrozumieć, Panie, że istnieje inna modlitwa wewnętrzna, która nie zna przerwy: pragnienie…”św Augustyn

„Mam już tylko jedno pragnienie: Jesteś nim Ty, mój Boże!”św Teresa z Lisieux

„Przychodzę, bo pociąga mnie Twoja słodycz, litość i miłość, przychodzę z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Idę za Tobą, gdyż mnie powołałeś. W Tobie pragnąc miłować ponad wszystko, chcę odnajdywać wszystko; obym umiała dotrzymywać tego, co obiecałam. Tobie, który badasz serca, pragnę podobać się nie ciałem, lecz duszą.”św Gertruda z Helfty

w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przychodzi…

w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przychodzi…

Mt 24,44: Dlatego i wy stańcie się gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przychodzi.

Mt 24,37-44

Bóg jest Tym, Który był, Który jest i Który nieustannie przychodzi. Gdy człowiek jest Go ciekawy i pragnie by Bóg stał się centrum lub choćby częścią jego życia – wtedy zmienia się jego wrażliwość i poszerza optyka widzenia. Zaczyna rozpoznawać i wyławiać z rzeczywistości to, co upragnione. Bóg ukrył się (jak poetycko zauważa ks. Jan Twardowski – „aby świat było widać”) lecz pozwala znaleźć się temu, kto szuka Go otwartym sercem, jest czujny na Jego znaki, nie lekceważy Jego Słowa lecz przyjmuje i przejmuje się Nim…

„Wiara to brama duszy, podstawowe otwarcie się na przechodzącego i pukającego do drzwi Chrystusa (Ap 3,20).”św Ambroży

„A więc: pierwsze przyjście jest w ciele i słabości, to pośrodku w duchu i mocy, ostatnie zaś w chwale i majestacie. To przyjście w pośrodku między pierwszym i drugim jest drogą wiodącą od pierwszego do drugiego: w pierwszym swoim przyjściu Chrystus stał się naszym odkupieniem, w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy tymi dwoma jest On naszym wytchnieniem i pocieszeniem. Pośrednie przyjście, o którym mówimy, jest ukryte i tylko wybrani widzą Pana w sobie, a ich dusze dostępują zbawienia.”św Bernard z Clairvaux

i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?

i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?

Mt 18,12: „i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała?”

Mt 18,1-5,10.12-14

„Prawdziwy pasterz to ten, który swoją dobrocią, zapałem i modlitwą jest w stanie szukać i sprowadzić na właściwą ścieżkę rozsądne owce, które się zagubiły. Sternik to ktoś, kto otrzymał, dzięki łasce Boga i swoim własnym trudem, moc duchową, która uzdalnia go do wyrwania statku z rozszalałych fal, a nawet samej otchłani. Lekarz to ten, który nabył zdrowie ciała i duszy i nie potrzebuje już żadnego lekarstwa. Dobry sternik ratuje swój statek, a dobry pasterz ożywa i uzdrawia chore owce. Kiedy owce są na pastwisku, niech pasterz nie ustaje w posługiwaniu się Słowem, szczególnie w momencie, kiedy stado szykuje się do snu. Ponieważ wilk niczego się tak nie obawia, jak pasterskie mowy. Ile owiec pójdzie wiernie za pasterzem i postąpi w rozwoju, za tyle pasterz odpowie przed Gospodarzem. To miłość pozwala poznać prawdziwego pasterza, skoro to przez miłość wielki pasterz poddał się ukrzyżowaniu.” św. Jan Klimak

„Nie wystarczy wypełniać dobre dzieła, trzeba wypełniać je dobrze, na podobieństwo Jezusa Chrystusa, o którym napisano „Przeszedł przez życie czyniąc dobrze”.” św. Wincenty a Paulo

  • 1
  • 2