i szli do grobu…

i szli do grobu…

J 20,3: Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu…

J 20,2-8

Wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, a uczucia są zdruzgotane – Jan podąża drogą wiary… Nie jest sam. Potrzebuje towarzysza, by dotrzeć do celu… Wchodzi głębiej w rzeczywistość, którą widzi, gdyż jego pragnienie jest większe… Nauczył się patrzyć oczyma wiary od Chrystusa i trwając, chwyta się każdej wskazówki wiary, którą daje mu Bóg…

„Co znaczy wiara w Piśmie Świętym. Bo nam się zawsze zdaje, że wiara to jest przede wszystkim „ja wierzę, że Bóg jest”. Tymczasem to jest dopiero pierwszy stopień do wiary. I takiego problemu w świecie biblijnym w ogóle nie było, bo dla ludzi tamtych czasów to, że Bóg jest, że są bogowie, nie ulegało żadnej wątpliwości. Jeśli państwo chcą wiedzieć, kto w świecie grecko-rzymskim był ateistą, to odpowiedź jest prosta: ateiści to byli najpierw Żydzi, a potem chrześcijanie, ponieważ odmawiali kultu wszystkim bogom. To jest po prostu inna mentalność, której my nie rozumiemy, i dlatego, jeżeli w Biblii jest mowa o wierze, to nie jest wiara, że Bóg jest, tylko zawierzenie, bo z tego, że Bóg jest, muszą wynikać daleko sięgające konsekwencje.”Anna Świderkówna

„By człowiek podążał prostą drogą – trzeba – aby wcześniej poznał cel, do którego zmierza.”św Tomasz z Akwinu

Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

Łk 6,39: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?”

Człowiek, kierujący się tylko ludzką opinią i nauką, a nie Bożym Słowem, jest według Boga ślepcem i daje się zwodzić ślepym. Słuchanie Ewangelii sprawia, że uczeń otrzymuje oczy Jezusa, uczy się patrzeć na życie z perspektywy, która ocala od zguby.

„Księga Rodzaju przedstawia człowieka, który przed popełnieniem grzechu pod pewnym względem widział, pod innym zaś był ślepy.’Jedli i otworzyły się oczy obojga'(Rdz 3,7). Otworzyły się ich oczy zmysłowe, które dotąd mieli zamknięte po to, ażeby nie niepokoiły i nie przeszkadzały im patrzeć oczyma duszy; zamknęły się natomiast ich oczy duszy, którymi oglądali Boga i cieszyli się Nim – zamknęły się, jak sądzę, z powodu grzechu. Każdy prawdziwy chrześcijanin ma otwarte oczy duszy, a zamknięte oczy ciała, bo tylko w takim wypadku człowiek może oglądać najwyższego Boga i Jego Syna, który jest Słowem i Mądrością.” Orygenes