Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia

Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia

J 9,1: Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

J 9,1-41

„Wiara jest wzrokiem, widzeniem jakie otrzymujemy od Boga. Człowiek zaczyna wierzyć, kiedy przejmuje, zapożycza wzroku od Boga i widzi rzeczywistość oczami Bożymi. My wszyscy tego potrzebujemy, bo na ogół widzimy inaczej niż Bóg… Jezus przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Przecinek tam jest niezwykle istotny. Jakby zapytać przeciętnie każdego z nas, kogo Jezus zobaczył, to powiedzielibyśmy: „ślepca”. A On zobaczył człowieka, który był niewidomy od urodzenia. Jezus widzi człowieka i wszystkie jego potrzeby, a my widzimy chorobę. Bóg traktuje chorobę jako moment, który prowokuje Go do działania. Bóg nie może patrzeć spokojnie na cierpienie człowieka, musi się zaangażować. Musi objawić się działanie Boże. Bóg nie patrzy spokojnie na cierpienie lecz widzi je daleko głębiej niż my je widzimy. Jezus widzi człowieka w całości, do samego końca, do samego dna i nie zostawi go w żadnym z jego problemów. Niektórzy pytają: gdzie to działanie Boże? A Jezus mówi: w nim się objawiają wielkie dzieła Boże. Jak Bóg działa w nas? Może w nas działa wezwaniem do nawrócenia, pragnieniem zrobienia rzeczy których nie robiliśmy przez miesiące, lata…”apb. Grzegorz Ryś

„W istocie widziane we wszechświecie zmysłowe rzeczy są jakby grubymi ścianami, przeszkadzającymi ludziom małego ducha dostrzec rzeczy duchowe.”św Grzegorz z Nyssy

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię

O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię

J 14,14: O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

J 14,7-14

Jezus zachęca do proszenia, do wytrwałego przedstawiania Bogu potrzeb swoich i otaczających nas ludzi.

„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe” (Gal 6, 2). Co to znaczy wypełnić prawo Chrystusowe? Jego prawem było zbawienie wszystkich, których się da zbawić, a nie ma przypadków niemożliwych. Paweł więc sugeruje, że nakładając na siebie brzemię modlitwy albo brzemię cierpliwości, możemy uczynić rzeczy niemożliwe, odwołując się do mocy łaski Jezusa Chrystusa. Jeśli wyzbędziemy się porównywania z innymi i nie będziemy się nadymali swoją pobożnością, możemy wiele uczynić dla innych modlitwą. A trzeba dodać, że słowo „brzemię” czy też „ciężar” (gr. BAROS) ma również drugie znaczenie: „powaga”, „godność”. Biorąc na siebie brzemię modlitwy za innych, sami zyskujemy godne znaczenie w oczach Boga.” Augustyn Pelanowski OSPPE

„Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci nie wysłuchana.”św Bernard z Clairvaux

On rzekł do nich: „Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie”

On rzekł do nich: „Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie”

Mk 6,31: On rzekł do nich: „Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie”.

Jezus uczy apostołów wypoczywać na na modlitwie. Opowiadając Mu o wszystkim, co się wydarzyło można zyskać nową perspektywę, zobaczyć sprawy oczami Boga. Jednak by wejść do miejsca Bożego odpoczynku potrzebna jest wytrwałość w nawiązywaniu kontaktu z Nim, szukanie Jego wskazówek (dróg), a zwłaszcza zaufanie do Niego (postawa „sprawdzam”, „udowodnij” zamyka na łaskę… zob. Ps 95,8-11).

„Jeśli ktoś–oddany jakiemuś zajęciu–nie przerywa go nawet wówczas, gdy nastał czas modlitwy, oznacza to, że stał się igraszką demonów. Taki właśnie cel mają owi złodzieje, zagrabiając nam godziny, jedną po drugiej.”św Jan Klimak

„Niech dusza wie, że aby się modlić i wytrwać w modlitwie, musi się uzbroić w cierpliwość i mężnie pokonywać trudności zewnętrzne i wewnętrzne. Trudności wewnętrzne: zniechęcenie, oschłości, ociężałość, pokusy; zewnętrzne: wzgląd ludzki. I uszanować chwile, które są przeznaczone na modlitwę.”św Faustyna(Dz.147)

i nie chciał narazić Jej na zniesławienie

i nie chciał narazić Jej na zniesławienie

Mt 1,19: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie.”

Bóg wybrał za swego ojca na ziemi człowieka, który byłby podobny do Ojca w niebie. Sprawiedliwy to człowiek według Bożego serca, mający szczególną wrażliwość – jak Józef umiejący troszczyć się o drugiego, słabszego i zależnego człowieka bardziej niż o własne dobre imię, korzyści czy zyski. Psalm 37 chwali sprawiedliwych, opisując ich jako ludzi pełnych litości, życie wewnętrzne opierających na przykazaniach i zachowujących w sercu Boże Słowo. Umiejących bronić tego, w co wierzą, że jest słuszne, i których Bóg w trudnościach podtrzymuje.

„Nie starajcie się podobać wszystkim. Nie starajcie się podobać niektórym. Starajcie się podobać Bogu.” św. Jan M. Vianney

„Panie, weź mnie takiego jakim jestem. Ale pomóż mi stać się tym, kim chcesz abym był.” Jan Paweł I

Kto z was jest bez grzechu

Kto z was jest bez grzechu

J 8,7: „podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.”

Przy Jezusie i w imię Jezusa, nie można publicznie osądzać, upokarzać i linczować drugiego człowieka (plotkami, obmową). Nie da się wobec Niego wybielać (by wypaść lepiej) pokazując grzech innych. On wie, że wszyscyśmy zgrzeszyli lecz widzi w nas wartość i dobro o wiele większe niż grzech. Pan nie oskarża ani nie odrzuca grzesznego człowieka ale przyjmuje go i zbawia. Mówi do kobiety:

„Ja ciebie nie potępiam.”

Czyni ją wolną, a Jego upomnienie wyraża miłość i troskę o jej życie:

„Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8,11)

„Kto dźwiga ciężar win swoich nie ogląda się za cudzymi.” mnisi pustyni

„Przystępuj często do Komunii Świętej, a łaski Jezusa, którego przyjmujesz do swojego serca tak ukształtują twoją duszę, że ciało stanie się jej posłuszne.” św. J.Bosko