Według wiary waszej

Według wiary waszej

Mt 9,29: „Według wiary waszej niech wam się stanie!”

Byli wprawdzie bezradni w swojej ociemniałości i nie umieli dostrzec Jezusa, ale mieli wiarę w Jego moc i determinację. Potrafili nawet po omacku iść za Nim i wytrwale wołać by ich uzdrowił. Wiara zaprowadziła ich do Jego domu, gdzie jej wyznanie otwarło ich na uzdrowienie.

„Wiara bowiem jest jakby szatą wewnętrzną o tak jaśniejącej białości, że uchodzi wzroku wszelkiego umysłu. Jeśli więc dusza przyodziana jest wiarą, nie widzi jej ani nie dosięga szatan, by jej przeszkadzać. Wiara chroni ją przed szatanem, zaciekłym nieprzyjacielem, bardziej niż wszystkie inne cnoty.()Jak Bóg jest ciemnością dla naszego rozumu, tak również ty, wiaro, oślepiasz i pozbawiasz światła nasz rozum. Tak więc, przez ciebie, objawia się Bóg duszy w boskim świetle, przewyższającym wszelkie zrozumienie. Pomnóż więc, Panie, moją wiarę, bo im większą będę miał wiarę, tym więcej będę z Bogiem zjednoczony.” św. Jan od Krzyża

„Miejcie wiarę, a zobaczycie cuda.” św. Jan Bosko