włos z głowy wam nie zginie…

włos z głowy wam nie zginie…

Łk 21,18: Ale włos z głowy wam nie zginie.

Łk 21,12-19

Zaskakujące wydaje się to zapewnienie Jezusa w zestawieniu z wcześniejszymi słowami (Łk 21,16) o śmierci niektórych uczniów z powodu prześladowań. Chrystus jednak wyraża przekonanie, że Bóg, który jest wielką Opatrznością, przenikającą każdy byt – trzyma w ręku zarówno życie biologiczne (bios) stworzeń jak i nie podlegające zepsuciu, niezniszczalne życie wieczne (zoe) wierzących.

„Zachowaj cierpliwość także i w chwilach, gdy przeżywasz duchowe osamotnienie, zachowaj cierpliwość w przyjęciu z miłością wszystkich doświadczeń i przeciwności, poprzez które Jezus chce cię upodobnić do Siebie i jakie w przedziwnej swej opatrzności zsyła na ciebie, a zobaczysz, że pewnego dnia Pan wysłucha wszystkie twoje błagania i spełni pragnienia.”św o. Pio

„Panie, jakże jesteś dobry, że trzymasz w ręku tę słabą trzcinę! Tą trzciną jestem ja; jestem jeszcze słaba, ale pozostanę z Tobą zawsze jak ta trzcina. Gdybyś ją pozostawił, ona by się złamała. To nie ona Cię podtrzymuje, to Ty ją trzymasz… Myślcie zawsze:’Gdyby Jezus mnie zostawił, byłabym gorsza od Judasza; ale jeśli Jezus mnie strzeże, będę umiłowanym Janem’.”św Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

„Byt rzeczy więcej zależy od podtrzymującego ją Boga, niż od wewnętrznych praw życia.”św Bonawentura