Obroń mnie

Obroń mnie

Łk 18,3:”Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!”

„Wobec obojętności sędziego wdowa ucieka się do swojej jedynej broni: uporczywie mu się naprzykrza. Jezus tłumaczy: skoro wdowa zdołała ugiąć nieuczciwego sędziego swymi prośbami, o ileż bardziej Bóg, który jest dobrym i sprawiedliwym Ojcem, «weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego» ;poza tym nie «będzie zwlekał w ich sprawie» ,ale zadziała «prędko». Dlatego Jezus nawołuje, by modlić się «bez ustanku». Wszyscy mamy chwile zmęczenia i zniechęcenia, zwłaszcza kiedy nasza modlitwa wydaje się nieskuteczna. Jezus jednak zapewnia: w odróżnieniu od nieuczciwego sędziego Bóg skwapliwie wysłuchuje swoich dzieci, choć to nie znaczy, że robi to w czasie i w sposób, jak my byśmy tego chcieli. Modlitwa nie jest czarodziejską różdżką! Pomaga ona zachować wiarę w Boga, zawierzyć się Mu, także wtedy, kiedy nie rozumiemy Jego woli.” papież Franciszek

„Modlitwa oparta tylko na uczuciu to bańka mydlana.” św. Urszula Ledóchowska

z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje

z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje

Łk 11,8: „Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.”

Jezus tłumaczy, że nawet jeśli człowiek nie zachowuje się jak przyjaciel Boga i Jego dziecko – ma wątpliwości, czy otrzyma łaskę, może wiele zyskać wytrwałym proszeniem. Poprzez nie otwiera się by przyjmować dobra, których może nawet nie zauważać, lecz one zmieniają jego serce…

„Każda modlitwa jest dobra, jeśli jest wytrwała, nieskorodowana wątpliwością. Św. Jan Berchmans na łożu śmierci spytany o to, jakim sposobem osiągnął pokój świętości, odrzekł zamierającym głosem: „Quidquid minimum dummodo sit constans”, czyli: „Cokolwiek mało, byleby tylko stale.” Skuteczność modlitwy nie leży w wyborze tego czy innego nabożeństwa, tylko w nieustawaniu. Jezus, nauczając o modlitwie, wskazywał, że nie można ustawać (Łk 11,1-13).” Augustyn Pelanowski OSPPE

„To, co uzyskamy dzięki wielu modlitwom, praktykowanym też przez wiele lat – jest trwałe.” św. Jan Klimak