Proście a otrzymacie

Proście a otrzymacie

Mt 7,7: „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam.”

Mt 7,7-12

Jezus zachęca aby prosić Boga w swoich potrzebach. Nawet moje nieuporządkowane pragnienie (np. willa z basenem na Szeszelach ;)) potrafi zbudować wytrwałość. Pośród modlitwy otrzymuję mnóstwo dobrych natchnień, duchowych darów i mam szansę dojrzeć w rozumieniu siebie i Bożego planu na moje życie.

„Bądź wytrwały w modlitwie i medytacji. Mówisz mi, że już zacząłeś. To wielka pociecha dla ojca, która kocha cię jak siebie samego! Kontynuuj zatem twoje postępy w tym ćwiczeniu miłości do Boga. Codziennie rób krok więcej: nocą, w słabym świetle lampy, wśród słabości i posuchy ducha; lub nocą, w radości i oświeceniu, które zachwyca duszę.” św. o. Pio

„Szczególnie polecam wam jedno: korzystajcie pilnie, mimo lenistwa natury, z chwil straconych. Czekając, chodząc po ulicach z jednego miejsca na drugie, módlcie się – to są chwile, kiedy zwykle o niczym mądrym się nie myśli: albo trapimy się troskami, albo nierozsądnymi planami na przyszłość. O wiele więcej zrobicie modląc się!” św. U. Ledóchowska

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym

Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym

Mk 7, 20-22: „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.”

Splamić w oczach Boga może wewnętrzne przyzwolenie na zło. Każdy człowiek jest wystawiony na pokusy: chciwości, pożądliwości, zazdrości czy dominacji nad innymi. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób postąpi wobec kuszącej myśli lub okazji (może sam sobie dogodność zaplanuje?). To nie okazja czyni złodzieja, lecz nieuporządkowana, nie ujęta w karby woli chciwość wyłącza rozum (albo manipuluje nim: racjonalizowaniem, pomniejszaniem i usprawiedliwianiem np.”wszyscy tak robią”), lekceważy Boże przykazania i ustanawia własne standardy. Już do Kaina, nim zabił swego brata, Bóg usiłował dotrzeć, przestrzegając:

„jeżeli nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować” (Rdz 4,7).

Człowiek jest tak stworzony by jego uczucia poddawały się kierownictwu władz duchowych. Bywa jednak tak poraniony i słaby, że może tylko pokornie zdać się na łaskę i pozwolić Bogu być Bogiem.

„Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony.” św. Hieronim

Czy śpi, czy czuwa, nocą i dniem, ziarno kiełkuje i wzrasta, a on nie wie jak

Czy śpi, czy czuwa, nocą i dniem, ziarno kiełkuje i wzrasta, a on nie wie jak

Mk 4,26-27: „Tak się ma sprawa z królestwem Bożym jak z człowiekiem rzucającym ziarno w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, nocą i dniem, ziarno kiełkuje i wzrasta, a on nie wie jak.”

Praca Ducha Świętego jest niedostrzegalna. Z perspektywy czasu, po różnych zwycięstwach nad lękiem czy nieuporządkowanymi nawykami widać, że zwycięstwo przyszło tylko dzięki wsparciu łaski. Choć nic nie widziałam(em) ani nie czułam(em) w drodze – On był przy mnie. Bóg był siłą do przełamania się. Był pragnieniem i wzrostem. On zorganizował okoliczności, odpowiednie warunki umożliwiające ziarnu rozwój, zachęcał sygnałami, bodźcami, że już czas na kiełkowanie. Cierpliwie czekał aż ziarnko zareaguje.

„Bóg każdego prowadzi jego własną drogą; jedni dochodzą do celu prędzej i łatwiej, inni trudniej i później. Wszystko, co możemy uczynić, jest drobnostką w porównaniu z tym, co otrzymujemy. Ale to niewiele musimy zrobić sami.” św. Teresa Benedykta od Krzyża

„Naucz się robić swoją cząstkę, a resztę zostaw niebu.” bł. John H. Newman

Zapłakał i rzekł: o gdybyś poznało, co służy pokojowi

Zapłakał i rzekł: o gdybyś poznało, co służy pokojowi

Łk 19,41-42: „na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi!»”

Przejmujący jest widok płaczącego Boga… Można go porównać z bólem rodziców, których ukochane dziecko nie słucha ostrzeżeń, wybiera zło i rujnuje sobie życie; z bólem kogoś, kogo bliski ulega destrukcyjnym nałogom… Wolność jest wielkim darem Boga dla człowieka, ale również zadaniem. Jezus płacze, bo Jego umiłowani nie rozważali, co służy pokojowi. Nie interesowało ich jak żyć w pokoju. Zlekceważyli wartość, która jest integralną cechą Boga… I Go nie rozpoznali… Minęli się z Nim.

„Moglibyśmy cieszyć się pełnym pokojem, gdybyśmy nie zajmowali się ciągle tym, co do nas nie należy, co kto powiedział lub zrobił. Jak może trwać w pokoju ktoś, kto nieustannie miesza się do cudzych spraw? Kto na zewnątrz szuka rozrywki? Kto niewiele i rzadko skupia się w sobie, wycisza?” Tomasz a Kempis

„Bez pokoju nie ma szczęścia. Gdzie jest pokój – tam Bóg. Niepokój wyklucza Boga.” św. Urszula Ledóchowska