z głośnym krzykiem wyszedł z niego

z głośnym krzykiem wyszedł z niego

Mk 1,26: „Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.”

Słowa prawdy i dobra; w ustach Jezusa pełne łagodności, pokoju i mocy, a więc Ducha Świętego- są nie do zniesienia dla demonów. Słowo Boże obnaża nieporządek tkwiący w człowieku, naświetla nieczyste intencje, źle ukierunkowane pragnienia. Złe duchy targają więc nim, by odszedł, przestał ich słuchać, zajął się czymś innym. Gdy jednak słuchacz trwa zafascynowany ich pięknem, cierpliwie poznaje je i zgłębia, mimo rozproszeń, pokus i ataków, wtedy nieprzyjaciel musi ustąpić, opuścić okupowane dotąd bastiony i człowiek na powrót staje się wolny.

„Niech wkroczy do twej duszy Chrystus, niech zamieszka w twych myślach Jezus, by zamknąć wszelką przestrzeń dla grzechu w świętym przybytku cnoty.” św. Ambroży

„Bądź mocno przekonana, że im bardziej wzmagają się ataki wroga, tym bliżej duszy jest Pan Bóg. Zastanawiaj się nad tymi słowami i pozwól, aby dogłębnie przeniknęła cię ta wielka i pocieszająca prawda.” św o. Pio (listy)

Ja nie sądzę nikogo

Ja nie sądzę nikogo

J 8,15-16: „Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał.”

Taki jest nasz Pan, którego naśladujemy – nie osądza nikogo. Nie przyszedł aby świat potępiać tylko zbawić, a więc Jego celem jest ocalić człowieka. Oddał za to życie. Tylko Jego osąd jest prawdziwy, bo będąc jedno z Ojcem zna i przenika serca, ogarnia historię życia, zmagania, zranienia i przede wszystkim kocha człowieka. Jest sprawiedliwy i zarazem miłosierny.

„Dwóch rzeczy nauczał przede wszystkim Zbawiciel: łagodności ducha i pokory serca. Pierwsza służy do temperowania zła, które cierpimy, drugie chroni dobro, które czynimy.” św. br. Albert

„Miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką nieporządku. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem.” św. Tomasz z Akwinu

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie

Łk 2,34: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.”

Jezus jest Osobą, przy której wydobywają się zamysły serc, ujawnia ich zamknięcie na Boga, odrzucenie Prawdy. Jest Światłością oświetlającą powoli cały mój wewnętrzny bałagan. Może być dla mnie znakiem sprzeciwu, gdy prawdy o sobie nie przyjmę lub źródłem powstania z każdego upadku i słabości, gdy przyznam się do mego nieporządku. Jego Miłosierna Miłość i pomoc stanie się wtedy radością mojego życia. Gdyż On jest punktem odniesienia – co trzeba zmienić. Weryfikacją wartości, którymi się żyje. Miarą rzeczy.

„Garść piasku rzucona w niezmierne morze, oto czym jest grzech wobec nieskończonego miłosierdzia Bożego.” św. Izaak Syryjczyk