objawiłeś je niemowlętom

objawiłeś je niemowlętom

Łk 10,21: „zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.”

72 uczniów wraca z misji i opowiada Jezusowi, czego udało się im dokonać w Jego imię. Ekscytuje ich, że poddają się im złe duchy. Jezus zaś raduje się, że Bóg te rzeczy pozwala czynić ludziom prostym w myśleniu, naiwnym i szczerym jak dzieci.

„Słowo nepios w klasycznej grece oznacza dziecko, które jeszcze nie mówi, nie potrafi poprawnie rozumować. „Kiedy byłem niemowlęciem (nepios), mówiłem (laleo) jak niemowlę, konstruowałem wypowiedzi(logidzomai) jak niemowlę…”(por.1Kor 13,11). Całe poznanie pochodzi od Boga, a mędrcy i pojętni uczeni w piśmie oddalają się od Niego, pozbawieni Bożej pomocy przez swe zaufanie we własne moce…” Filip Taranienko

„Być małym to także nie przypisywać sobie dobra, które się czyni, jakby się było do czegoś zdolnym, lecz uznać, że Bóg daje ten skarb dziecku do rąk, by posłużyło się nim, kiedy zajdzie potrzeba. Lecz skarb ten pozostaje skarbem Boga.” św.Teresa od Dzieciątka Jezus