przeszedłszy pośród nich oddalił się

przeszedłszy pośród nich oddalił się

Łk 4,30: „On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.”

Łk 4,16-30

Jezus nie zostaje zabity. Być może w ostatnim momencie ludzie przestraszyli się widząc to, co On czynił, przerazili się samych siebie, swojej reakcji, i Pan oddala się. On zaś, jak można przypuszczać, oddala się przygnębiony. Taki jest pierwszy obraz ewangelizującego Jezusa: przegrany, wyrzucony, niechciany, nieusłuchany. Możemy sobie wyobrazić również rozczarowanie Maryi, Jego Matki, będącej świadkiem tego niepowodzenia, rozczarowanie Jego przyjaciół. Zapewne nie mogą oni zrozumieć, co się stało, boją się konsekwencji, lękają się, sądzą, że zawiódł nadzieje, jakie w Nim pokładali. W Nazarecie niewiele brakowało, aby cała działalność Jezusa zakończyła się w kilka godzin.”Bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego”(Dz 14,22b). Św. Paweł w swoich smutnych wędrówkach z miasta do miasta wielokrotnie doświadczał tego, czego doznał Jezus u początku swojego nauczania.” Józef Pierzchalski SAC

„O Panie, uczyń mnie silnym w stosunku do świata, silnym w utrapieniach. Udziel mi również łaski, o Panie, abym kochał na wszelki sposób brata, który zgrzeszył, i nie wyrzucał z mojego serca miłości ku niemu, a równocześnie, jeśli zachodzi potrzeba, umiał go karcić.” św. Augustyn