byli z Nim na osobności uczniowie

byli z Nim na osobności uczniowie

Łk 9,18: „Gdy raz modlił się, współbyli z Nim na osobności uczniowie”

Modlitwa oddziela Jezusa od problemów i potrzeb świata. Czasem w tę osobistą przestrzeń zaprasza uczniów. Uczestniczą na ile potrafią. To w tej intymnej bliskości wybrzmiewa Jego pytanie: co mówią o Mnie (w Kościele, w biurze?) A kim Jestem dla ciebie?

„Bądź pilna w modlitwie i medytacji. Powiedziałaś mi, że już zaczęłaś. Ach, Boże! Jakże jest to wielką pociechą dla Ojca, który cię kocha, jak własną duszę! Trwaj w ciągłym rozwijaniu się, w tym świętym ćwiczeniu się w miłości do Boga. Każdego dnia zrób choć trochę w tej dziedzinie. Jeżeli możesz mówić do Boga w czasie modlitwy rozmawiaj z Nim, wysławiaj Go. Jeśli nie możesz mówić, bo jesteś niedoświadczona na drogach poznawania Pana, niech cię to nie zasmuca. Zatrzymaj się u drzwi pokoju na wzór dworzan i oddaj Mu hołd. On cię zobaczy. Będzie Mu miła twoja obecność. Okaże względy twemu milczeniu. Następnym razem -kiedy cię weźmie za rękę, doznasz pocieszenia” św. o. Pio