Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał…

Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał…

Mk 12,28: Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

Mk 12,28b-34

Uczony w Piśmie szczerze szukał odpowiedzi na swe pytanie, stąd potrafi zachwycić się mądrością, przekazaną przez Jezusa. Jest ona promieniem światła wśród mroku, które na moment oświetla zakamarki umysłu, obejmuje i porządkuje całą zgromadzoną przez niego wiedzę. Nagle wszystko staje się jasne i proste. Bo Bóg jest bardzo prosty…I kocha prostotę. Dziecięcej szczerości przed Bogiem w opisywaniu myśli i uczuć trzeba się często na nowo uczyć na modlitwie. Lecz gdy się wie, ile nieporozumień i zmagań między ludźmi odejmuje proste komunikowanie, chętniej podejmuję wysiłek. To lęk jest sprawcą komplikacji. Paraliżuje, powoduje uniki, dziwne zachowania, tłumaczenie się lub wykręty jak Adam w raju(=szuka winnych miast powiedzieć po prostu:”zjadłem”). Lęk tworzy mętlik- w końcu sama nie wiem, co jest w moim sercu: co czuję, co jest powodem mych decyzji. Miłość zaś jest prostym komunikatem, co myślę i czuje, do czego dążę. Uczę się prostoty wierząc i przyjmując miłość Boga…

„Bóg jest prosty i niezmienny.”św Ireneusz

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe

Łk 21,34: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych.”

Wielką troską Jezusa jest by Jego uczniowie nie stracili przez zaniedbanie modlitwy duchowego zmysłu – oglądu spraw z perspektywy nieba. Ostrzega, by nie pogrążali się w świecie, kierując się komunikatami ze zmysłów (pożądanie przyjemności) ani nie koncentrowali na sobie i problemach. To są przyczyny gubienia azymutu. Człowiek przestaje rozumieć, kim jest, dokąd zmierza, ma mętlik w głowie i w konsekwencji marnuje życie na bezsensowne działanie, które nie przynosi dobra i nigdzie nie wiedzie.

„Czujność (gr. népsis) to duchowe ćwiczenie, które jeśli jest stosowane wytrwale i gorliwie, z Bożą pomocą, pozwala człowiekowi całkowicie uwolnić się od namiętnych myśli i słów oraz ze złych uczynków.” Hezychiusz z Synaju

„Bądź stróżem serca twego i nie wpuszczaj doń żadnej myśli bez pytania. Pytaj każdą jedną myśl i mów do niej: „Jesteś jedną z naszych czy od naszego wroga?” Ewargiusz z Pontu