Nie bierzcie nic na drogę…

Nie bierzcie nic na drogę…

Łk 9,3: Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie!

Łk 9,1-6

„Franciszek z Asyżu najpierw odbudowywał kościół San Damiano, a później Porcjunkulę czyli „Cząsteczkę”. Wybrał najlepszą cząsteczkę… I kiedy dźwignął już swój kościółek, który był dedykowany Matce Bożej, tu właśnie usłyszał tę Ewangelię. I to był moment ostatecznej decyzji na całkowite ubóstwo. To znaczy: radykalny wybór ubóstwa jest tak naprawdę radykalnym posłuszeństwem Ewangelii. Tomasz z Celano komentuje to tak: „Nie był bowiem głuchym słuchaczem Ewangelii ale wszystko, co słyszał, zachowywał w chwalebnej pamięci i starał się wypełnić dokładnie co do litery.” Około 28 lat temu, w seminarium krakowskim usłyszałem ks. kardynała Franciszka, gdy przyszedł do nas na spotkanie, na swoje imieniny. I mówił nam, co to jest Ewangelia św Franciszka, że: „to są cztery Ewangelie. Bez słowa komentarza…” Czyli bierzesz jak jest napisane… I nie kombinujesz jak koń pod górę: jak to zrozumieć, żeby nie było tak ostro…”apb Grzegorz Ryś

„Prawdziwe ubóstwo nie polega na tym, że się nic nie ma, ale na dobrowolnej rezygnacji z posiadania rzeczy. Oto dlaczego są ubodzy, którzy w rzeczywistości są bogaci i wice versa.”św J. Escriva