donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli

donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli

Łk 7,22: „Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.”

Na pytanie uwięzionego i dręczonego wątpliwościami kuzyna Jezus odpowiada zachętą do prorockiego rozeznawania. Czyny Chrystusa, o których usłyszy z ust naocznych świadków zapewnią mu materiał na długi czas rozmyślań. Jan-gorliwy Izraelita, jako syn kapłana lewity zna wiele fragmentów Pisma na pamięć i wie, że tylko Bóg może przywrócić wzrok niewidomym(Ps 146,8) czy wskrzeszać umarłych(Ez 37). Lecz i milczenie Jezusa jest znaczące. Mówi mu tylko o głoszeniu dobrej nowiny ubogim(Iz 61,1). Nie realizuje się więc zapowiedź wypuszczania więźniów na wolność. Jezus delikatnie nakierowuje Jana, by nie budował sobie złudzeń, które owocowałyby wyczekiwaniem połączonym z rosnącą goryczą…

„Byleby było, jak Bóg chce! Tego pragnę i wierzę, że Pan Bóg bez moich trzech groszy da sobie radę.”św Urszula Ledóchowska

zobaczył go, minął

zobaczył go, minął

Łk 10,32: „Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.”

Niektórzy wierzący sądzą, że życie wieczne osiąga się przez wypełnianie religijnych rytuałów. Pomoc ludziom poszkodowanym przez los to nie zadanie dla nich. Jezus obrazowo wyjaśnia i prostuje nieporozumienie. Lewita to człowiek związany z kultem, uczęszczający do synagogi, a więc wierzący, praktykujący, zaangażowany. Reprezentuje przeciętnego katolika. W chwili próby okazuje się, że praktyki religijne nie zwiększyły wrażliwości jego serca. Ile zatem znaczą one przed Bogiem?

„Przeszkody uniemożliwiające realizowanie miłosierdzia według św. Tomasza z Akwinu to: m. in. gdy ktoś się uważa za szczęśliwego i mocnego(a więc niepodatnego na nieszczęście), albo uznaje się swoją sytuację za najgorszą z możliwych, skupia wyłącznie na sobie, gdy jest się gniewnym lub pysznym.” Antoni Marczewski OP

„Jak blisko jest Bóg tego, kto okazuje miłosierdzie!” św. Augustyn