Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda

Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda

Mk 8,15: Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!.

Mk 8,14-21

Czym jest kwas faryzeuszy i kwas Heroda? Być może jest to ich sposób myślenia: nie liczenie się z Bogiem lecz jedynie z ludźmi, poleganie wyłącznie na sobie, własnym sprycie, przemyślności i przebiegłości…

„Od tego, co mnie zakwasza zależy jakim będę chlebem. Kwas faryzeuszy sprawia, że człowiek ma zakwaszony wzrok i słuch, a zatem jest niezdolny do słuchania i widzenia tego, co Bóg mówi i pokazuje. Człowiek staje się taki jak ci, którzy mają na niego wpływ. Czego uczniowie nie wiedzieli i nie rozumieli? W ich postawie nie było zaufania do Nauczyciela. W prawdziwej pobożności podstawą jest zaufanie Bogu. W pobożności faryzejskiej Bóg nie był w centrum, lecz w centrum stanął faryzeusz ufający sobie, że wypełniając wszystkie przepisy prawa, jest doskonały i zasługuje w ten sposób na życie wieczne. „Kwas” proponowany przez Jezusa, doprowadza do Ojca. „Kwas faryzeuszów” sprawia odwrócenie się od Niego, nie rozumienie Boga i Jego nauki, albo interpretowanie jej „po swojemu”. „Kwas faryzeuszów” jest skażoną interpretacją Biblii, która nie pochodzi z czystego serca.”Józef Pierzchalski SAC

aż się wszystko zakwasiło

aż się wszystko zakwasiło

„Mt 13,33: Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.”

Mt 13,31-35

Nie codziennie przygotowuje się posiłek dla około 150 osób. A tyle chleba wychodzi z trzech miar mąki (około 40 kg). Kobiecie udało się przygotować sporo bochenków z niewielkiej ilości zaczynu. Wystarczyła cierpliwość oczekiwania by przemienić ogromną ilość ciasta. Podobnej wytrwałości wymaga otwarcie się na działanie Boga w życiu. Nie da się przeskoczyć kolejnych etapów życia duchowego. Człowiek, który nakarmił się wiedzą ale jej nie przyswoił i nie zintegrował z doświadczeniem jest jak truskawka pędzona na chemii: z zewnątrz duża i kolorowa, wewnątrz niedojrzała i bez smaku…

Zniechęcenie to jedyna przegrana w życiu duchowym…

„Kwas działa od wewnątrz, nie niszcząc tego co jest zrobione – przemienia.” św. Jan Chryzostom

„Człowieka od wewnątrz powinna przemieniać miłość.” św. Augustyn

Strzeżcie się kwasu

Strzeżcie się kwasu

Łk 12,1: „zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.”

Jezus, otaczany i podziwiany przez wielotysięczne tłumy poświęca uwagę uczniom. Zależy Mu, by nie chełpili się z przynależności do ekskluzywnego grona znanych i bliskich sławnemu Nauczycielowi ludzi i nie pozwalali sobie na poczucie wyższości wobec cisnących się do Jezusa biedaków. Dlatego ostrzega otaczających Go mężczyzn, by unikali postępowania podobnego faryzeuszom, którzy z uprzywilejowanej pozycji znawców wiary zrobili dla siebie podnóżek dla odbierania chwały i szacunku od uboższych od siebie.

„Kwas, którego trzeba się strzec to styl życia faryzeuszy polegający na unikaniu wstydu przez manifestowanie dumy. Nawet posługując się religią.” Augustyn Pelanowski OSPPE

„Góry spuszczają wodę bez korzyści dla nich; niziny spijają swoją własną wodę i wodę z gór.” św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego