Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę

Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę

Mt 22,2-3: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Mt 22,1-14

To przypowieść o relacji. By zbliżyć się do Boga, zostać zaproszonym do Jego stołu, by korzystać z Jego niezwykłych zasobów i za darmo posilać się najwyborniejszymi potrawami, krzepiąc się na ciele i duszy, nie trzeba wykonywać jakiejś trudnej i mozolnej pracy (nad sobą), wystarczy po prostu przyjąć zaproszenie, poczuć się jak ktoś wybrany, obdarowany, przyjść i korzystać… Wszystko jest już przygotowane w obfitości… Królestwo Boże jest pośród nas (Łk 17,21). Dla każdego starczy miejsca. A przecież Królowi się nie odmawia. Zlekceważyć zaproszenie to wzgardzić Jego staraniem o mój komfort, o to, by gość możliwie najpełniej uczestniczył w Jego szczęściu. Są jednak przeszkody w sercu człowieka, które skutecznie przeszkadzają mu wejść w radość swego Pana. Są to między innymi praca, zyski i pogarda…

„Z tabernakulum czerpię siłę, moc, odwagę, światło.”św Faustyna(Dz 1037)

nie usiądzie wpierw i nie rozważy

nie usiądzie wpierw i nie rozważy

Łk 14,31: “Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy…”

Jezus uczy, by dobrze przemyśleć trzy rzeczywistości, które dotyczą każdego z Jego uczniów: relacje z bliskimi, stosunek do własnego cierpienia i do stanu posiadania. Przykład budowy ilustruje, że do wytrwania przy Nim nie wystarczy tylko dobra wola. Jeśli nie zbadam swych najgłębszych intencji, oczekiwań, priorytetów, weryfikuje je – czasem w sposób dramatyczny – życie.

„Co to za armia, która nadciąga z dwukrotnie potężniejszą siłą? Armią jest to wszystko, co spotka cię jeszcze w życiu, mnóstwo nieprzewidywalnych sytuacji, doświadczeń, które cię przerastają. Armia dni, armia okoliczności, armia uczuć, armia ludzi, armia słów i armia zdarzeń. Jeśli dobrze się zastanowisz nad swą przyszłością, ogarnie cię przerażenie, gdyż wszystko może się wydarzyć i byłoby naiwnością nie zawrzeć trwałego pokoju z królem wszechświata Chrystusem.” Augustyn Pelanowski OSPPE