Gdzie jest dziewięciu?

Gdzie jest dziewięciu?

Łk 17,17: Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?

Łk 17,11-19

Pytanie Jezusa jest bardzo głębokie… Jednym z fundamentów budowania relacji z Bogiem i więzi międzyludzkich jest zdolność do wdzięczności: dostrzeżenia w drugim człowieku nie obiektu, który służy zaspakajaniu własnych potrzeb lecz uznanie jego wartości, ważności i otoczenie troską by go nie utracić. Bóg jest Osobą a nie automatem, z którego się bezrefleksyjnie „korzysta”, choć On, z miłości, czasem na to nam pozwala.

„Czytamy, że potrafili oni dobrze modlić się, błagać i prosić bo zawołali głośno: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Ale brakło im czwartej rzeczy, o której wspomina apostoł Paweł: dziękczynienie (1Tm 2,1). W naszych czasach jest wielu ludzi, którzy się modlą, ale niestety, nie widać ich, powracających, żeby oddać chwałę Bogu. Zostali uzdrowieni z trądu świata, to znaczy z oczywistych nieuporządkowań, nie korzystają w pełni z ich uzdrowienia. Kilku jest dotkniętych w tajemnicy wrzodem gorszym niż trąd, tym bardziej groźnym, że jest niewidoczny.”św. Bernard z Clairvaux

„Wchodzić w głąb swej istoty i za wszystko dziękować Bogu, jednocząc się z Jezusem: z Nim, w Nim i przez Niego oddawać chwałę Bogu.”św Faustyna (Dz. 1177)

On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi

On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi

Mt 5,45: ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Mt 5,38-48

Dobroć i miłość Boga jest bezwarunkowa. Ojciec nie wymaga miłości w zamian. Nie jest też Kimś, kto zabiera światło słoneczne czy odcina od wody tego, kto Go lekceważy lub nie poczuwa się do wdzięczności za możliwość korzystania z otrzymanych dóbr tudzież łamie Jego prawa. Nie oznacza to, że logika i prawo miłości pozbawia Boga możliwości wyciągnięcia konsekwencji i „wiąże Mu ręce”. Nie posługuje się On jednak zastraszaniem, by osiągnąć posłuszeństwo, nie nadużywa władzy Stworzyciela, nie zniewala jako Ofiarodawca. Nawet ten, kto sprzeniewierzył Mu się – jest stworzony na Jego obraz i posiada nieutracalny status Bożego stworzenia. Jest kochany bezinteresownie i bezwarunkowo- nie „za coś”, ale „pomimo”. Jak dziecko utytłane w błocie nie przestaje być dzieckiem, które się kocha, karmi i pragnie oczyścić…

„Bóg jest istotowo obecny w każdej duszy nawet duszy największego grzesznika na ziemi.”św. Jan od Krzyża

„Bóg cię szuka, nawet jeżeli ty Go nie szukasz. Bóg cię kocha, nawet jeżeli ty zapomniałeś o Nim. Bóg dostrzega w tobie piękno, nawet jeżeli myślisz, że na próżno roztrwoniłeś wszystkie swoje talenty.”papież Franciszek